logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nový Život - Eliášovce

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1770
Titul kostola:
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov
Iné mená:
Nový Život: okres Dunajská Streda//Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1960 zlúč. o. Vojtechovce, Eliášovce a Tonkovce (1940 pričl. o. Malý Mager; 1955 vyčl. o. Bellova Ves) do o. Nový Život.
1960– Nový Život
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Vojtechovce (240), 2. Tonkovce (604).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1469 sp. - - - - Pavol (Eliášovce, 1469) farár
1770 nov. 11. 1773 - - Szabó, František (-1788) farár
1773 nov. 18. 1774 máj 24. Čaplár, Jozef farár
1774 júl 12. 1782 sept. 27. Rákóczy, Ján Nep. farár
1782 okt. 25. +1792 feb. 23. Mutňanský, Ján (1739-1792) farár
1792 apr. 2. +1832 feb. 26. Mutňanský, Ján (1758-1832) farár
1832 mar. - 1834 máj 16. Bedeő, Pavol farár
1834 máj 20. 1834 aug. 29. Wizner Franciscus. farár
1834 aug. 29. +1862 dec. 27. Héda, Anton farár
1862 dec. 27. 1863 feb. 24. Poór, Alexander (1831-1898) farár
1863 mar. 5. +1872 sept. 16. Papp, František (1807-1872) farár
1872 sept. 26. 1872 okt. 15. Kišfaludi, Žigmund administrátor
1872 okt. 15. 1888 - - Kišfaludi, Žigmund farár
1888 - - 1904 - - Skadra, Ján farár 1903 prísediaci Trnava
1904 - - 1927 - - Kaján, Andrej administrátor Pôsobil ako farár v obci Nový Život - Eliášovce.
1927 - - 1940 ? - Holczinger, Ignác administrátor
1940 - - 1941 - - Solčáni Ernest excurrendo z Blahovej
1941 - - 1945 - - Neznámy kňaz
1945 po - 1948 - - Szövő Ladislav administrátor
1948 - - 1948 - - Poláček, Ladislav, OFM správca farnosti
1948 - - 1986 - - Horony, Andrej správca farnosti