logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nové Zámky

Zriadenie:
1546
Titul kostola:
Kostol povýšenia Svätého kríža
Iné mená:
Nové Zámky : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Erseg-Ujvár, Neü-Haüsel, Nowe Zamky, 1786 Neuhäusel, Ersek-Ujvár, Nowé Zamky, 1808 Érsek-Újvár, Neuhäusel, Nowé Zámky, 1863–1913, 1938–1945 Érsekújvár, 1920 Nové Zámky, 1927–1938, 1945–1948 Nové Zámky, Érsek-Újvár, 1948– Nové Zámky
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Andovce (800), k. sv. Rozálie (1740).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Lék) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Jakub(1332,Nyárhíd) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Aňala,1332) farár
1572 sp. - - - - Török, Ján (1514-1581) farár
1594 sp. - - - - Sabariensis, Ján farár
1602 - - 1608 - - Posgay, Ján (Trnava, -1630) farár
1609 - - - - - Sennyey, Štefan farár
1615 - - 1615 - - Vasváry Georgius. farár
1618 máj 16. - - - Érsekujváry, Wolfgang farár
1630 sp. - - - - Báthory, Martin farár
1630 sp. - - - - Baghy, Jozef farár
1633 - - 1638 - - Fehérváry, Michal Ján farár
1642 sp. - - - - Baghy, Jozef farár
1644 - - 1647 - - Baróty, František farár
1647 - - 1655 - - Čerei, Štefan (?-1676) farár
1655 sp. - - - - Petheő, Ladislav Ján farár
1685 sp. - - - - Csedő, Michal farár
1686 feb. 10. 1690 apr. 2. Vatay Joannes. farár
1690 mar. 23. 1691 apr. 18. Domaniky, Matej farár
1691 - - 1692 - - Luby, Imrich Ignác farár
1692 jún - 1692 jún - Mérei, Michal farár
1692 jún 30. 1695 - - Fraňo, Michal farár
1695 apr. 21. 1697 apr. 29. Szunyog, Pavol farár
1697 apr. 17. 1710 - - Nagy, Štefan (Boľkovce, 1689) farár
1710 - - 1733 - - Kudlík, Alexander farár
1733 feb. 11. 1733 nov. - Jančovič, Ján (Dvory nad Žitavou, 1722) farár
1733 nov. 1. +1738 máj 28. Puškáš, Štefan farár
1738 jún 2. +1739 mar. 21. Szalczpang, Štefan farár
1739 apr. 4. 1741 - - Zbiskó de Kis-Kolacsin Josephus, Carolus. farár
1741 nov. 7. 1752 - - Kudlík, Imrich farár
1752 sept. 28. 1764 - - Gánoczy, Anton farár
1764 jún 15. 1781 feb. - Predmerský, Ján Martin farár
1781 feb. - 1790 júl - Gostoni, Ján farár
1790 júl 24. 1797 - - Tarko, Vojtech farár
1797 apr. 29. +1813 jan. 15. Bernolák, Anton farár
1813 jún 15. 1814 feb. 10. Lauro, Štefan (1778-1814) farár
1814 apr. 28. 1820 okt. - Kovács, Adam (1757-1830) farár
1820 okt. 14. 1836 - - Kremnička, Ján farár
1837 mar. 22. 1860 feb. 12. Černák, Jozef (1796-1871) farár
1860 mar. 4. 1861 - - Lipovnický, Štefan farár
1861 máj 1. +1861 sept. 12. Miškolci, Martin (1805-1861) farár
1861 nov. 8. 1869 - - Rendek, Jozef farár
1869 sept. 12. 1880 - - Krotký, Jozef farár
1880 máj 20. 1907 - - Fabián, Ján (1832-po r. 1894) farár
1907 - - 1932 ? - Erhart, Viktor farár 1914 č. kanonik
1932 - - 1934 - - Holec, Ján administrátor
1934 - - +1937 okt. 13. Ščepko, Jozef farár
1937 - - 1938 - - Hudec, Štefan (1905-) administrátor
1938 - - 1944 - - Prenner, Vojtech administrátor r. 1939 titulárny prepošt (Bíňa), regionálny generálny vikár
1946 - - 1951 - - Šulko Vojtech farár
1951 ? - 1977 - - Gajdošík, Viktor administrátor
1977 - - 1985 - - Bartal, Tomáš Karol Oto, OPraem správca farnosti
1985 - - 1990 - - Ščepan, Viliam správca farnosti
1990 - - 1991 - - Orosch, Ján farár
1991 - - - - - Ďurčo Zoltán, farár