logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nová Lehota

Zriadenie:
1764
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša
Iné mená:
Nová Lehota: okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Uj-Lehota, Uj-Lehotha, Neü-Lehota, Nova Lehota, 1786 Uj-Lehota, 1808 Új-Lehota, Nowá Lhota, 1863–1907 Újlehota, 1913 Újszabadi, 1920 Nová Lehôta, 1927– Nová Lehota
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Kanonická vizitácia z r. 1559 píše, že tu bola farnosť. Farár v tom čase chýbal a duch. správu konal farár z Janovej Lehoty. Potom zanikla a stala sa filiálkou Janovej Lehoty. Keď sa v druhej polovici 18 st. robil prieskum, v ktorých dedinách pre prírastok obyvateľstva treba zriadiť farnosť, usúdilo sa, že je aj tu potreba. Banskobystrický biskup Berchtoldt ako zemepán erigoval tu farnosť a stal sa jej patrónom. Za prvého farára ustanovil svojho sekretára Millera, ktorý sa však dal zastupovať kaplánom, kým sám ostal na ordinariáte.
Teraz je Nová Lehota časťou Handlovej a je filiálkou Janovej Lehoty.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1764 - - 1792 - - Miller, Ján, veľprepošt farár za neho slúžil kaplán Juraj Pauer
1792 - - 1838 - - Vianini Michal farár
1838 - - 1842 - - Jauer, Jozef farár
1842 - - 1852 - - Faix, Ján farár
1852 - - 1878 - - Ambrózy, Pavol farár
1878 - - 1878 - - Húska, Martin administrátor
1878 - - 1882 - - Schultheis, František farár
1882 - - 1882 - - Martinček, Jozef administrátor
1882 - - 1899 - - Czeisel, Ladislav farár
1899 - - 1924 - - Hoffman, Ján (1845-1925) farár
1924 - - 1934 - - Várnai Vojtech farár
1934 - - 1941 - - Tencer Andrej farár
1941 - - 1945 - - Simonides Ján administrátor
1945 - - 1945 - - Hanovský, Anton, SAC administrátor
1945 - - 1952 - - Spravované z Handlovej excurrendo z Handlovej
1952 - - 1952 - - Valko, Jozef (1913-1993) správca farnosti
1952 - - 1956 - - Kliman, Jozef správca farnosti
1956 - - 1957 - - Baránek, Pavol správca farnosti
1957 - - 1959 - - Sliva, František správca farnosti
1960 - - 1962 - - Mravík, Benedikt farár
1962 - - 1970 - - Galbavý, Stanislav správca farnosti
1970 - - 1971 - - Šmondrk, Ábel správca farnosti
1971 - - 1990 - - Dubovský, Peter, SJ správca farnosti