logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nižné Ružbachy

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny Alex. (1303)
Iné mená:
1287 ako Rauschenbach, neskôr ako Rusenbach, Ruzenbach (1303), Antiqua Rusunbach (1329), Antiqua Rausenbach (1329), 1786 Nieder-Rauschenbach, Ruszbach, 1808 Alsó-Ruszbach, Unter-Rauschenbach, Dolní Rusbachy, [Dolní] Drusbachy, 1863, 1888–1902 Alsórusbach, 1873–1882 Alsóruzsbach, 1907–1913 Alsózúgó, 1920 Nižné Ružbachy, [Nižné] Družbachy, 1927– Nižné Ružbachy.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Vyšné Ružbachy (1050), k. Obet. Pána (1660), 2. Lacková (272), k. B. S. J. (1909).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Kostol sv. Kataríny Alex., pôvodne ranogotický, stál už r. 1303. V rámci renesančnej obnovy v roku 1615 dostal kostol nové zaklenutie. Stredovekú podobu do značnej miery zmenila ďalšia baroková prestavba v 18. Storočí.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1830 sp. - Laczko Andreas farár
1831 sp. - 1838 sp - Kray Paulus farár
1832 sp. - 1837 sp. - Kray Paulus farár
1839 sp. - 1856 sp. - Korponay, Eduard farár
1966 - - - - - Pánči, Bernard správca farnosti