logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nižná Lipnica(Poľsko)

Titul kostola:
-
Stručné dejiny:
Nižná Lipnica (poľ. Lipnica Mała, maď. Felsőlipnica) je dedina na Poľskej Orave, ktorá je súčasťou gminy Jabłonka. Administratívne spadá pod Powiat nowotarski a Malopoľské vojvodstvo. Žije tu 2900 obyvateľov.
Nižná Lipnica do konca prvej svetovej vojny patrila Rakúsko-Uhorsku. Do roku 1923 prechodne patrila Česko-Slovensku, následne však pripadla Poľsku. V rokoch 1939 až 1945 po rozpade Poľska obec pripadla Slovenskej republike, no po druhej svetovej vojne prešla opätovne pod správu Poľska - bola anektovaná, pretože tunajšie obyvateľstvo vyjadrilo vôľu zostať žiť v Česko-Slovensku.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1848 - - 1850 - - Žufka, Ján administrátor
1918 - - 1918 po - Borušák, Jozef administrátor
1921 nov. 21. 1929 mar. 15. Maslák, Ján administrátor