logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nitrianske Rudno

Zriadenie:
od roku 1789
Titul kostola:
sv. Štefana (1789).
Iné mená:
1578 Nitrianske Rudno: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1924 pričl. o. Kršťanova Ves; 1944–1946 pričl. o. Rudnianska Lehota.
1773, 1786, 1808, 1920–1924 Rudno, 1863–1882 Rudnó, 1888–1907 Nyitrarudnó, 1913 Divékrudnó, 1924– Nitrianske Rudno
Kršťanova Ves: 1773 Kostanfalva, Krstandorff, Krstanowejsa, 1786 Krstyanfalwa, Krsztanowejsza, 1808 Krsztyánfalva, Kresztyánfalva, Krstná Nowejsa, Krstná Nowá Wes, 1863, 1888–1898 Krstyánfalu, 1873–1882 Kresztyánfalu, 1900–1913 Terestyénfalva, 1920 Kršťanová, Kršťanovejsa [1924 Kršťanova Ves]
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Liešťany (900), kap. P. M. (1930), kap. P. M. (1956), 2. Rudn. Lehota (750), kap. B. S. J. (1954).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1789 - - 1791 - - Nádhoránszky, Arcadius farár
1791 - - 1795 - - Kusý, Rudolf, OFM farár
1795 jan. 29. +1804 máj 3. Rippel, Karol farár
1804 - - 1809 - - Zubacher, Franciscus administrátor
1809 - - 1813 - - Buček, Ján excurrendo z Kostolnej Vsi
1813 - - 1814 - - Miklovics, Paulus excurrendo z Kostolnej Vsi
1814 - 1821 - - Daniš, Štefan farár
1822 - - 1850 - - Madva, Fraňo farár
1850 - - 1864 - - Povolny Aloysius farár
1864 - - 1884 - - Lerch, František farár
1884 - - 1890 - Horváth, František (1844-1900) farár
1890 - - 1890 - Tóth, Koloman administrátor
1890 - - 1890 - Szélessy, Ladislav administrátor
1890 - - 1892 - - Wohland, Ignác farár
1892 - - 1892 - - Fiebig, Alojz administrátor
1892 - - 1924 - - Vetzel, Alexander farár
1924 - - 1926 - - Pecár, Štefan administrátor
1926 - - 1960 - - Zlámal, Štefan farár
1960 - - 1969 - - Rúčka, Koloman správca farnosti
1970 - - 1976 - - Hodál Rudolf, ThLic. správca farnosti
1976 sept. 1. 1996 júl - Mošať, Bohuslav, SDB správca farnosti predseda liturgickej komisie pre hudbu a spev, č. dekan, č. občan Nitrianske Rudno
1996 - - 2001 - - Duník, Stanislav farár