logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nitrianske Pravno

Zriadenie:
1400
Titul kostola:
Kostol Umučenia sv. Jana Krstiteľa
Iné mená:
Nitrianske Pravno: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1950 pričl. o. Solka; 1960 pričl. o. Vyšehradné.
1773 Német-Prona, Deütsch-Pron, Nemecz[ké] Prawno, 1786 Német-Próna, Deutsch-Bren, Nemecké Prawno, 1808 Német-Próna, Deutsch-Prona, Německé Práwno, 1863–1913 Németpróna, 1920 Nemecké Pravno, 1927–1946 Nemecké Pravno, Deutsch-Pravno, 1946– Nitrianske Pravno
------------------
Solka: 1773, 1863–1907 Szolka, 1786 Solka, 1808 Szolka, Solka, 1913 Nyitraszalka, 1920–1950 Solka
Vyšehradné: 1773, 1786, 1863–1882, Majzell, 1888–1907, 1920–1948 Majzel, 1913 Felsőpróna, 1948–1960 Vyšehradné
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Solka (250), k. B. S. J. (1890), os-Vyšehradné (300).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť bola založená na konci 14 storočia - uvádza sa r.1400. Pôvodne patrila bojnickej fare. Zriadil ju magister Juraj s matkou Helenou, vdovou po palatínovi Leustachovi de Jolsva. Ustanovili tu miestneho kaplana. Keď sa však na neho ponosoval bojnický farár pre ukracovanie dôchodkov, osamostatnili Nitriannske Pravno ako nezávislú farnosť. Ku farnosti patrili Tužina a Majzel - teraz Vyšehradné, koncom 18. stor. aj Malinová, Chvojnica a Solka. Za reformácie aj sem prišlo Lutherovo hnutie. Kanonická vizitácia r. 1560 píše, že sa tu už čiastočne ujali evanjelici. R. 1570 je tu už ev. farár. Zemepáni Thurzovci podporovali evanjelikov. Keď prišli Pálffyovci, nastal rekurz ku katolíkom. R.1678 tököliovci z pomsty vypálili mestečko. V 19. a 20. storočí sa stala farnosť zdrojom kňazských povolaní. Bolo ich toľko, že je to na malé mestečko až podivuhodné.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1401 sp. - - - - Renisz, Andrej farár
1464 sp. - - - - Peter (Nitrianske Pravno, 1464) farár
1483 sp. - - - - Ján (Nemecké Pravno, 1483) farár
1487 sp. - - - - Nikasius farár
1559 sp. - - - - Gašpar (Nemecké Pravno, 1559) farár
1560 sp. - - - - Biliczensis, Juraj farár
1560 - - - - - Spravujú evanjelickí farári
1660 sp. - - - - Mechler, Joachim, SJ farár
1665 jún 4. 1668 - - Kraus, Vilibald farár
1668 júl 22. 1671 mar. 29. Vilpasz Hieronymus. farár
1671 mar. 29. 1673 - - Jakucz, Jakub farár
1673 júl 26. 1675 - - Regius, Izák František farár
1675 máj 3. 1678 - - Sobelius, Matej farár
1678 nov. 17. 1679 - - Krupicz, Matej farár
1679 - - 1686 - - Gersich, Ján farár
1686 sept. 9. 1690 - - Hunger, Ján Henrik farár
1690 feb. 26. 1691 - - Langner, Ján Augustín Ignác farár
1691 nov. 24. 1696 - - Wathoffer Paulus. farár
1696 mar. 28. 1701 - - Schmidt, Peter Ján Jozef farár
1701 apr. 13. 1713 - - Gulden, Andrej farár
1714 mar. 21. 1716 - - Langer, Michal farár
1716 dec. 18. 1729 - - Černák, Juraj farár
1729 júl 7. 1740 - - Mertinger, Jozef (1700-1750) farár
1740 okt. 7. +1756 aug. 14. Koller, František (Nitrianske Pravno, -1756) farár
1756 nov. 8. 1766 okt. 12. Dérer, Anton farár
1766 okt. 12. 1811 ? - Zsolnay Joannes. farár
1812 - - 1812 - - Tománek Michal administrátor
1812 - - 1817 - - Hauser, Juraj farár
1817 - - 1833 - - Tencer Anton farár
1833 - - 1839 - - Polerecký, Jozef farár
1839 - - 1841 - - Forgách, Alojz farár
1841 - - 1843 - - Szmetanay Ján farár
1843 - - 1870 - - Steinhübl Jozef farár
1870 - - 1870 - - Lasáb, Karol farár
1870 - - 1911 - - Vohland Jozef farár
1911 - - 1911 - - Fegyveres, Viliam farár
1911 - - 1932 - - Raitsits František farár
1932 - - 1948 - - Petruch, Jozef správca farnosti, farár 1937 školský inšpektor nemeckých škôl, 1939 vicearchidiakon Bojnice
1948 - - 1959 - - Pizerák, Martin správca farnosti
1959 - - 1970 - - Pös, Jozef (1913-1986) správca farnosti
1970 - - 1981 - - Slivka, Ján (1910-1989) správca farnosti
1981 mar. - 1986 Jún - Koryťák Igor správca farnosti