logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nitrianska Streda

Zriadenie:
od roku 1821
Titul kostola:
sv. Filipa a Jakuba (1731)
Iné mená:
1575 Nitrianska Streda: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1976–1990 pričl. o. Čeľadince.
1773 Szerdahely, Streda, 1786 Nitra-Serdahely, Nitra-Zerdahely, 1808 Nyitra-Szerdahely, Středa, 1863–1882, 1913 Nyitraszerdahely, 1888–1907 Nyitrazerdahely, 1920 Nitrianská Streda, 1927– Nitrianska Streda
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Chrabrany (m. č. Topoľčian, 1.110), k. sv. Anny (1718), kap. P- M. Sedemb. (1951), 2. Čeladince (30).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
V roku 1332 tu existoval kostol s farou, potvrdzujú to aj zoznamy pápežských decimátorov (1332-1337). Miestna farnosť figuruje aj v zozname fár nitrianského arcidiakonátu z roku 1397, hoci meno farára sa nespomína. Okrem kňaza Mikuláša nepoznáme mená ďalších farárov až do tej doby, keď sa Nitrianska Streda stala filiálkou Solčian. Približný rok zániku kostola sv. Walburgy je neznámy. Pri prestavbe sa patrocínium ľahko mohlo zmeniť na sv. Filipa a Jakuba. Kanonická vizitácia (1560) už mlčí o osude kostola. Príčinou bol príchod protestantov. So šírením protestantizmu vznikali nepokoje. V Nitrianskej Strede prešli zemanské rodiny (Podmaniczky, Zerdahely, Gosztonyi, Justh, Ghéezy, Bossányi a Rudnay) na evanjelickú vieru. Po vymretí rodiny Podmaniczky mali Nitriansku Stredu v rukách Zerdahelyiovci, ktorí po stáročia určovali náboženský ráz obce. Nitrianska Streda a Čeladince sa vyskytujú od roku 1688 v matrikách farského úradu Solčany. V čase pôsobenia J. (Štefana) Misuta (1755) mala Nitrianska Streda a Čeladince 175 katolíkov a 269 evanjelikov. Nitriansky biskup Jozef Varum vytvoril z Nitrianskej Stredy samostatnú farnosť s filiálkou Čeladince (r. 1821). Obec Chrabrany bola k farnosti pripojená v roku 1967, keď do farnosti prišiel kňaz Vojtech Valent. Obec Chrabrany bola vyčlenená z Trnavskej diecézy a prešla pod správu biskupstva v Nitre, kde je dodnes.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (1332,Nitrianska Streda) kňaz
1821 - - 1851 ? - Adamiss, Isidorus farár
1852 - - 1860 - - Maločaj, Jozef (1817-1875) farár
1860 - - +1887 júl 16. Gerometta, Eugen farár
1887 - - 1898 - - Hájek, Vincent farár
1898 - - 1917 - - Fiebig, Alojz administrátor, farár
1918 - - 1937 - - Hamar, Vincent Koloman farár
1938 - - 1950 - - Horvát, Július farár
1950 - - 1952 - - Kšiňan, Imrich administrátor
1952 - - 1952 - - Štefkovič Štefan, PhDr. administrátor
1952 - - 1956 - - Beňuška Pavol, Mons. ThDr. farár 1954 cirkev. sudca, examinátor kaplán. a farár. skúšok
1956 nov. 1. 1958 máj 15. Családy, Andrej správca farnosti
1958 - - 1958 - - Gallo Štefan, ThDr. administrátor
1958 - - 1967 - - Posluch, Anton farár
1967 - - 1970 - - Valent, Vojtech správca farnosti
1970 sept. 1. 1972 - - Sirota, Ján správca farnosti
1972 - - 1973 - - Kaiser, Jozef, SDB správca farnosti
1973 - - 1978 - - Šafár Emil, ThDr. správca farnosti
1979 - - 1987 - - Janás, Karol správca farnosti
1987 - - 1996 - - Pavlásek Jozef excurrendo z Kovariec
1996 - - 1998 - - Varhaník, Jozef excurrendo zo Solčian
1998 - - 1999 - - Kožák, Anton excurrendo zo Solčian