logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nenince

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Nenince : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica) po 1902 pričl. o. Kostolné Nenince.
1773 Luka-Nénye, Luka-Ninitz, Nenincze, 1786 Luka-Nénye, Nenincze, 1808 Luka-Nénye, Něnince, 1863–1913, 1938–1945 Lukanénye, 1920 Ňanince, Lúka Ňanince, 1927–1938, 1945–1948 Nenince, Nénye, 1948– Nenince
----------------------
Kostolné Nenince: 1773 Haszas-Nénye, Hasasch-Ninitz, Nenincze, 1786 Hásosch-Nénye, Nenincze, 1808 Házas-Nénye, Něnince, 1863–1902 Hásasnénye
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bátorová (440), k. sv. Terezky Jež. (1898), 2. Chrastince (140), k. P. M. Ruž. (1920), 3. Lesenice (580), k. P. M. Národ. (1818), 4. Opatovská N. Ves (800), k. B. S. J. (1923), 5. Slovenské Ďarmoty (600); os.: Iliašov (120), Pavlov Dom (20), Karikáš-Bažantnica (20), Šuľok-Szöce (20).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1647 sp. - - - - Skulteti, Andrej farár
1669 jún 15. 1670 - - Hompo, Michal farár
1670 - - 1676 - - Doboš, Michal farár
1676 mar. 18. - - - Palášty, Valentín farár
1699 nov. 22. 1710 - - Foglár, Juraj farár
1707 apr. 10. 1717 - - Bertáň, Matúš farár
1710 - - 1711 máj 3. Pesthy, Anton administrátor
1717 apr. 28. 1724 jún 26. Somorjay, Martin farár
1724 aug. 11. 1736 dec. - Čelko, Ján Jozef farár
1737 feb. 17. 1749 - - Simonyi, Ladislav farár
1749 feb. 22. 1754 apr. 11. Kiss, Štefan (Čebovce, -1760) farár
1755 sept. 12. 1757 feb. 8. Ághy, František farár
1757 mar. 10.ł 1758 dec. 9. Szécsényi, Pavol Ján farár
1758 dec. - 1759 aug. - Kiss, Štefan (Čebovce, -1760) farár
1759 júl 30. 1763 apr. 21. Végh Stephanus. farár
1763 jún 6. +1781 mar. 18. Botlik, Juraj Alexius farár
1781 mar. 18. 1782 apr. 11. Spravujú františkáni zo Szécsény(Maď.) spoločná správa
1782 apr. 11. +1793 nov. 8. Lipcsey, Pavol farár
1793 nov. 25. +1799 feb. 26. Miklóši, Ján (1759-1799) farár
1799 júl 2. 1800 - - Broďáni, Štefan farár
1800 mar. 21. 1804 - - Karácsonyi, Jozef farár
1804 dec. 12. 1809 - - Morvay, Gašpar farár
1809 júl 7. 1857 - - Kovács, Ján (1780-1857) farár
1857 máj - 1867 - - Stéger, Imrich farár
1867 mar. - 1879 nov. 10. Tocsek, Ján farár
1879 - - +1885 aug. 14. Pirk, Jozef farár
1885 aug. 19. 1898 - - Gonda, Vojtech administrátor, farár 1890 farár, notár dištriktu, 1892–1894 vicedekan Modrý Kameň
1898 po - 1898 po - Buchta, Jozef administrátor
1898 - - 1899 - - Kanyó, Jozef administrátor
1899 - - 1904 - - Drozd, Pavol administrátor
1904 - - 1911 - - Drozd, Pavol farár
1911 - - 1931 - - Haller Koloman farár
1931 po - 1933 - - Pastírik Ernest excurrendo z Modrého Kameňa
1933 - - 1939 - - Pastírik Ernest administrátor, farár 1934 farár, okr. dekan Modrý Kameň
1939 - - 1947 - - Bús Jozef administrátor
1947 - - 1950 - - Cseffalvay, Vojtech administrátor
1950 - - 1951 - - Lénár, Karol správca farnosti
1952 - - 1956 - - Petró, Imrich správca farnosti
1956 - - 1958 - - Kiššík, Ján správca farnosti
1958 - - 1967 - - Lénár, Ľudovít administrátor 1959 asesor
1967 - - 1981 - - Buday, Karol správca farnosti
1981 - - 1999 - - Pintér, Zoltán správca farnosti od r. 1995 školský dekan
1999 - - 1999 júl 15. Pintér, Zoltán farár
2007 - - - - - Dobos Peter, farár