logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nedožery-Brezany

Zriadenie:
1437
Titul kostola:
Kostol sv. Heleny
Iné mená:
1Nedožery-Brezany: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1964 zlúč. o. Brezany a Nedožery.
1964– Nedožery-Brezany
---------------------
Brezany: 1773 Brezan, Brecsany, 1786 Bresan, 1808 Brezán, Březany, 1863–1898 Brezán, 1900–1907 Berzeny, 1913 Berzseny, 1920–1964 Brezany
Nedožery: 1773 Nedoser, Nedožer, 1786 Nedoscher, Nedožer, 1808 Nedozer, 1863–1898 Nedozser, 1900–1913 Nádasér, 1920 Nedožer, 1927–1964 Nedožery
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
l. Pravenec (1.200) k. sv. Kataríny (1899), 2. Poluvsie (780), k. P. M. (1934).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť bola založená r. 1437, keď sa komunita usadlostí Brezany a Nedožery obrátila na Jana Leonarda Bardu a Jakuba Noffryho z Bojníc, ktorí boli kráľovskými vyslancami nad tridsiatkami a razením mincí. Títo z úcty ku kostolu sv. Heleny, ktorý tam stál, vyhoveli ich žiadosti, aby tu bol ustanovený miestny duchovný správca a ustanovili, že tu môže byť kňaz v postavení miestneho kaplána. Farníci sú povinní aj naďalej prispievať bojnickému farárovi a stanovili im poplatok ročne 11 fl, ktoré mali dávať v splátkach. Thurzovci tu zaviedli evanjelickú vieru. Evanjelickí farári tu účinkovali do r. 1660, keď ich grófka Fr. Khuen Pálffy vypovedala a zaviedla nazad katolícky kult. Usadila tu jezuitu Alexandriho, ktorý účinkoval ako misionár. Nasledovné náboženské nepokoje potom už katolícky kult nenarušili.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1437 - - - - - Spomína sa prvý farár farár
1464 sp. - - - - Tomáš (Brezany, 1464) farár
1560 sp. - - - - Pavol (Brezany, 1560) farár
1660 circa - - - - Alexandri, Pavol farár
1661 - - 1667 sept. 12. Šumický, Ján farár
1667 sept. 12. 1668 - - Bartáni, Mikuláš farár
1668 feb. 26. 1673 mar. 30. Bobuš, Juraj farár
1673 apr. 25. 1682 - - Mikovič, Michal Tomáš farár
1682 - - 1720 - - Obonay, Martin farár
1720 mar. 12. 1735 apr. 19. Podolányi, Ján farár
1735 máj 14. +1754 apr. 23. Holický, Ján (1694-1754) farár
1754 máj 9. 1785 - - Pásztvay, Michal farár
1785 - - 1801 - - Vágner Benedikt farár
1801 - - 1807 - - Novák, Andrej (1772-1837) farár
1807 - - 1817 - - Tencer Anton farár
1817 - - 1831 - - Boženec, Jozef farár
1831 - - 1854 - - Pongrác, Anton farár
1854 - - 1854 - - Striss Leopold administrátor
1854 - - 1890 - - Gutha, Ján farár
1890 - - 1890 - - Paučo Andrej administrátor
1890 - - 1914 - - Lukáč, Ignác farár
1914 - - 1928 - - Vincent, Michal farár
1928 - - 1937 - - Ludvigh, Gejza farár
1937 - - 1941 - - Hulla, Ján správca farnosti
1941 - - 1950 - - Lihotský, Pavol farár
1950 - - 1950 - - Szénasi, Ľudovít Alojz, SchP administrátor
1951 - - 1952 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB správca farnosti
1952 - - 1960 - - Mravík, Benedikt správca farnosti
1960 - - 1975 - - Slašťan, Tomáš farár
1975 - - 1990 - - Brunclík, Andrej, SDB správca farnosti