logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nálepkovo

Titul kostola:
sv. Štefana (1770)
Iné mená:
Nálepkovo: okres Gelnica/Košický kraj (Spišská stolica)
1773 Vogendrisel, Vogendriszel, Wagendrisel, Wogendisln [!], 1786 Wagendrüssl, 1808 Vagendriszel, Wagendrüssel, Wohdrysel, 1863 Wagendrüssel, 1873–1877 Vagendrüssel, 1882–1913 Merény, 1920 Vondrišel, 1927–1948 Vondrišel, Wagendrüssel, 1948– Nálepkovo
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1551 - - - - - Kalmár, Vincencius evanjelický farár učiteľ a kazateľ, na úrad nenastúpil
1566 - - - - - Labos, Philipp evanjelický farár učiteľ a kazateľ
1579 - - 1580 - - Wildner evanjelický farár
1580 - - 1583 - - Valentius Carll evanjelický farár bývalý rektor
1583 - - 1586 - - Greiffenzweig, Joannes evanjelický farár kazateľ a učiteľ
1587 - - 1588 - - Turkus, Petrus evanjelický farár
1589 - - - - - Glir, Georg (Eiler) evanjelický farár
1589 - - 1594 - - Agrikola, Thomas evanjelický farár
1594 - - 1596 - - Schënfuss, Wolfgang evanjelický farár
1596 - - 1600 - - Serpilius, Joannes evanjelický farár nemecké meno Guendl zmenil na latinské Serpilinum
1601 - - 1630 - - Mollerus, Jakobus evanjelický farár
1630 - - 1635 ? - Reimannus, Philippus evanjelický farár
1635 ? - 1653 - - Bernstein, Melchior evanjelický farár pochovaný priamo v kostole
1653 - - 1668 - - Kellner, Jakub evanjelický farár
1668 - - 1673 - - Klein, Bartholomeus evanjelický farár
1688 - - 1699 - - Eccard, Abraham evanjelický farár
1705 - - 1711 - - Pattany, Samuel evanjelický farár
1711 - - 1713 - - Brünn, Johannes evanjelický farár
1713 - - 1730 spravujú františkáni levočskí Minoriti a rožňavskí Františkáni
1731 - - 1735 - - Havlovocz, Ján farár
1735 - - 1749 okt. 24. Engelbert, Martin farár
1750 - - 1769 - - Krosnitzky, Jozef Ján farár
1769 - - 1770 - - Gall, Juraj farár
1770 - - 1787 - - Fidely, Pavol farár
1787 - - 1787 - - P. Mauritz, OFMConv administrátor len štyri mesiace
1787 - - 1797 - - Trempler, Andrej farár
1797 - - 1832 - - Schwartz, Alojz farár
1832 - - 1832 - - Guh, Jozef administrátor
1832 - - 1848 - - Zatureczky, Karol farár
1848 - - 1848 - - Schramm, Ján administrátor
1848 - - 1850 - - Gromer, Alex farár
1850 - - 1853 - - Nemtsek, Jozef farár
1853 - - 1856 - - Rozsnyavsky, Jozef farár
1856 - - 1860 - - Fogl, Augustín farár
1860 - - 1886 - - Lauf, Jozef farár
1886 - - 1892 - - Papczun, Jozef farár
1892 - - 1892 - - Krištofčák, Ján administrátor
1892 - - 1905 - - Bohorčík, Juraj administrátor, farár 1900 farár
1905 - - 1905 - - First, Melichar administrátor
1905 - - 1924 - - Göbl, Henrich farár
1924 - - 1937 - - Kocsis, Ján (1893) administrátor, farár
1937 - - 1945 - - Pitko, Jozef farár dekan
1945 - - 1978 po - Slavkovský, Ľudovít farár