logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nagybajcs (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1787
Titul kostola:
Kostol sv. Juraja
Iné mená:
Nagybajcs.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1705 nov. 16. - - - Palášty, Martin farár
1788 jan. 1. 1792 - - Bors, Benedikt farár
1792 - - 1794 apr. 4. Perky, Ján farár
1794 máj 13. 1794 sept. 16. Mattyók, Anton farár
1794 sept. 16. 1798 - - Morvay, Gašpar farár
1798 - - 1812 júl 23. Putz, Anton farár
1812 dec. - 1816 - - Szedlaky, František farár
1816 - - 1817 - - Kovalčík, Jozef farár
1817 mar. 17. 1818 apr. - Nosko, Ján farár
1818 apr. 26. +1831 aug. 30. Szentbenedeky, Juraj farár
1831 sept. 4. 1833 - - Palšovič, Jozef farár
1833 aug. 2. 1837 feb. 1. Csebe, Imrich (1807-1873) farár
1838 nov. 6. 1846 aug. 21. Pfützner, Leopold farár
1846 sept. 25. 1853 máj 14. Berzauter, Anton farár
1853 jún 7. 1856 sept. 26. Hýroš, Žigmund farár
1856 okt. 1. 1861 apr. 25. Erhardt, Imrich farár
1861 máj 23. +1889 jan. 12. Ürge Ladislaus. farár
1889 - - 1930 - - Schneider, Andrej farár