logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nadlice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Iné mená:
Nadlice: okres Partizánske/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1960–1990 pričl. o. Livina; 1976–1990 pričl. o. Livinské Opatovce.
1773 Nadlan, Nadlicze, 1786 Nadlán, Nadlice, 1808 Nadlány, Nadlice, 1863, 1877–1907 Nadlány, 1873, 1913 Nádlány, 1920 Nadlice, Najdlice, 1927– Nadlice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Rajčany (740), k. Umuč. sv. Jána Krst. (1934), kap. p. M. Sedemb. (1895), 2. Livinské Opatovce (304), k. sv. Kataríny (1939), 3. Livina (150), k. sv. Štefana (1924).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Valentín(1332,Nadlice) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján (Rajčany, 1332) kňaz kňaz v Rajčanoch, fil. Nadlíc
1332 medzi 1337 - - - Michal(1332,Livina) kňaz
1559 a 1560 - sp. - Vavrinec (Nadlice, 1559) farár
1683 dec. 4. 1684 - - Kračún, Mikuláš farár
1684 apr. 25. 1692 - - Nováky, Ján farár
1692 jún 20. 1697 - - Vlkovics Joannes, Georgius. farár
1697 máj 2. 1713 - - Tomassovics Georgius farár
1713 júl 3. 1716 sept. 11. Kosík, Martin farár
1716 sept. 11. 1723 apr. 6. Fábry, Michal farár
1723 apr. 6. 1738 apr. - Zborniczky Petrus. farár
1738 apr. 28. 1739 aug. - Árvay, Juraj z Nadlíc farár
1740 jún 10. +1748 okt. 18. Karkuš, Martin farár
1748 okt. 23. 1748 nov. - Planiczky, Ján farár
1748 nov. 9. +1750 júl 18. Polakovič, Jakub farár
1750 aug. 17. +1761 aug. 18. Nagy, Jozef (Zbehy, 1735) farár
1761 aug. 31. 1770 sept. 29. Gallo, Štefan (1736-1789) farár
1770 okt. 11. +1771 jún 5. Bartek, František farár
1771 jún 1. 1773 mar. 18. Škrabák, Juraj farár
1773 jan. 18. 1782 sept. - Fábry, Matej (1710?-1768) farár
1782 sept. 14. +1796 júl 17. Broďanský, Ján farár
1796 aug. 2. +1831 sept. 7. Simonides, Daniel farár
1831 okt. 8. 1836 jan. 30. Osvald, Kristián farár
1836 feb. 20. +1848 apr. 27. Huljak, Jozef Matej farár
1848 sept. 7. +1850 apr. 16. Horváthy, František farár
1850 okt. 28. +1870 okt. 2. Szvoboda, Jozef farár
1871 jan. - 1877 júl - Praznovský, Michal farár
1877 - - 1908 - - Ehrengruber, Viktor administrátor, farár 1878 farár
1908 - - 1913 febr. 1. Bundala, Ján farár
1913 - - 1932 - - Jurik, Jakub farár
1932 - - 1957 - - Žák Ján farár
1957 - - 1984 - - Horvát, Ľubor farár
1989 - - - - - Valent Peter farár