logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Muráň

Zriadenie:
1797
Titul kostola:
sv. Juraja
Iné mená:
Muráň RA/BC gemer. 1773 Muranyallya, Unter-Muran, Podmurany, 1786 Muranallya, Unter-Muran, Podmuranyi, 1808 Murányallya, Unter-Murány, Podmuráň, Podmurání, 1863–1882, 1898–1902 Murány, 1888–1895, 1907–1913 Murányalja, 1920– Muráň
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1797 sp - 1810 - - Beniats, Vendelín farár
1810 - - 1811 - - Skalník, Vavrinec farár
1812 - - 1815 - - Beniats, Vendelín farár
1816 - - 1826 - - Suhányi Joannes farár
1826 - - 1842 - - Mellis Joannes farár
1842 - - 1891 - - Horváth Josephus farár
1892 - - 1893 - - Dollák, Rudolf administrátor
1893 - - 1904 - - Barilla Ioannes farár
1904 - - 1911 - - Lihan Neitus farár
1911 - - 1911 - - Tauffer Iulius administrátor
1911 - - 1933 pred - Sailós Joannes farár
1933 sp. - 1952 pred - Láng, Josephus farár
1952 - - 1972 - - Macák, Anton, SDB farár
1973 - - 1976 - - Javorský, Štefan, SDB správca farnosti
1977 - - 1978 - - Sokolský, Jozef správca farnosti
1978 - - 1993 ? - Lipták, Jozef (1949 -) správca farnosti