logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Most pri Bratislave

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1762
Titul kostola:
Kostol sv. Tomáša, apoštola
Iné mená:
Most pri Bratislave: okres Senec/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1938 pričl. o. Studené (po 1913–1938 pričl. k o. Tomášov).
1773, 1786 Pruck, 1808 Pruk, Bruck, 1863, 1920 Bruk, 1873–1882 Brukk, Prukk, 1888–1907 Hidas, 1913 Dunahidas, 1927–1948 Most na Ostrove, Bruck, 1948–1974 Most na Ostrove, 1974– Most pri Bratislave
-----------------
Studené: 1773 Hideghét, 1786 Hideghit, 1808 Hideghid, Gaadendorf, 1863–1913 Hideghét
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Studené.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1315 jún 15. - sp. - Henrich (Most, 1315) farár
1665 sept. 10. 1666 - - Augustini, Juraj farár
1666 okt. 6. - - - Kurcednik, Blažej farár
1691 okt. 16. 1691 - - Meglitz, Anton Ján farár
1692 apr. 11. 1694 - - Dubruel, Filip farár
1694 mar. 13. 1696 - - Janni, Juraj Leopold farár
1706 jan. 17. 1706 nov. 16. Bokor, Ladislav farár
1762 aug. 10. +1808 jan. 1. Fuchs, Jozef farár
1808 - - 1821 máj - Kaur, Ján farár
1821 - - 1832 dec. - Meliček, Jozef farár
1833 - - 1839 jún - Schill Balthasar. farár
1839 - - 1850 - - Szvoboda Josephus. farár
1850 aug. 15. +1870 aug. 12. Heimberger, Matej farár
1870 aug. - 1870 nov. - Hottovinszky, Karol farár
1870 - - 1872 - - Zechmann Josephus. farár
1872 - - +1873 jan. 14. Wanke Josephus. farár
1873 - - 1883 dec. 19. Kleinhans, Ignác (1817-1884) farár
1883 - - 1895 - - Dotter, Ján farár
1895 - - 1896 - - Kauszek Cornelius administrátor
1896 - - 1927 - - Bognár, Gregor farár 1926 čestný prísediaci
1941 - - 1947 - - Preiml, Ján správca farnosti
1947 - - 1952 - - Lintner, Jozef správca farnosti
1975 - - 1978 - - Horváth, Alojz Karol, OFMCap správca farnosti
2004 - - 2009 - - Červený, Marián farár