logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Mojzesovo

Zriadenie:
1757
Titul kostola:
Kostol sv. Ondreja, apoštola
Iné mená:
Mojzesovo : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Eöszdeghe, 1786 Oeschdege, 1808 Özdöghe, Eözdöghe, Ezdeg, 1863 Özdöghe, Eözdög, 1873–1882, 1898–1913, 1938–1945 Özdöge, 1888–1895 Özdög, 1920 Ezdeg, 1927–1938, 1945–1948 Izdeg, 1948– Mojzesovo
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Úľany nad Žitavou (1950), k. sv. Martina, b. (1890), kap. P. M. Navšt.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Juraj (Úľany nad Žitavou, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Andrej(1332,Mojzesovo) kňaz
1757 okt. 14. 1758 máj - Hlivay, Imrich farár
1758 máj 20. 1764 máj - Karácsonyi, Ján farár
1764 máj 22. 1770 apr. 2. Kostrna, Juraj farár
1770 apr. 10. 1771 mar. 3. Benáczi, Ladislav farár
1771 mar. 29. +1808 apr. 26. Komenda, Ignác farár
1808 máj 20. 1825 aug. 14. Stacho, Pavol farár
1825 máj 26. 1827 okt. 5. Kovács, František (Štúrovo, -1841) farár
1827 okt. 5. +1830 aug. 6. Berzik, Jozef farár
1830 aug. 12. +1856 júl 18. Cabánik, Michal farár
1856 aug. 11. 1861 feb. 4. Kleinhans, Ignác (1817-1884) farár
1861 feb. 8. 1872 sept. 28. Dobiáš, František farár
1872 sept. 28. 1900 - - Horváth, Emanuel administrátor, farár 1874 farár
1900 - - 1911 - - Klacsánszky Jozef farár
1911 - - 1924 - - Jakabovič Ján farár
1924 - - 1930 - - Cintula, Štefan farár 1928 okr. dekan
1930 - - 1948 - - Pessek Anton administrátor
1948 - - 1950 - - Markovič, Karol (1912-1978) administrátor
1951 - - 1957 - - Jankovič, František správca farnosti
1957 - - +1978 - - Pichňa, Eliáš správca farnosti
1979 - - 1984 - - Bernát, Viliam správca farnosti
1984 - - 1990 - - Tassári, Elemír farár