logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Mojmírovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv. Ladislava
Iné mená:
Mojmírovce: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1808–1940 pričl. o. Poľný Kesov; 1935 vyčl. o. Štefanovičová; 1956 vyčl. o. Veľká Dolina; 1986(1997 pričl. o. Štefanovičová (1935 vyčl. z o. Komjatice, Mojmírovce); 1976–1990 pričl. o. Svätoplukovo.
1773 Ürmény, 1786 Uermény, 1808 Ürmény, Urmín, 1863–1913 Ürmény, 1920–1948 Urmín, 1948– Mojmírovce
--------------------
Štefanovičová: 1935–1948 Taraň, 1948–1986, 1997 Štefanovičová
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Veľká Dolina (1.294), 2. Štefanovičová (341), kap. P. M. Národ. (1864).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pasnanus farár
1560 sp. - - - - Ján (Mojmírovce, 1560) farár
1663 mar. 11. - - - Gyöngyösy, Tomáš farár
1690 apr. 23. 1691 - - Töröcsik, Juraj Ján farár
1691 apr. 22. 1693 - - Raukay, Juraj Ján farár
1693 apr. 30. 1693 máj 5. Jakubec, Martin farár
1693 máj 5. 1697 - - Radványi, František Peter farár
1697 júl 26. 1700 - - Jókay, Štefan farár
1700 apr. 29. 1706 - - Košťan, Andrej farár
1706 apr. 14. 1709 dec. 28. Gyerkeney, Pavol farár
1709 máj 31. 1709 máj 31. Konder, Juraj farár
1709 dec. 28. 1710 - - Litaši, František farár
1710 sept. 4. 1711 jún - Ivanič, Ján (Gbelce, 1723) farár
1711 jún 19. 1734 - - Ernyő, Andrej farár
1734 máj 2. 1749 feb. 12. Gellérth, Ján Lukáš farár
1749 feb. 21. 1776 aug. - Nozdrovický, Mikuláš farár
1776 aug. 10. +1780 jún 26. Janič, Ján Baptista, SJ farár
1780 júl 18. +1809 dec. 8. Berzáczy, Jozef farár
1809 dec. 12. +1847 aug. 14. Markly, Jozef farár
1847 sept. 22. +1864 júl 12. Squór, Gašpar farár
1864 aug. 21. +1879 mar. 21. Csergő, Florián farár
1879 - - 1879 - - Kopernický, František administrátor
1879 máj 10. 1898 - - Brühl, Jozef farár 1892 dekan
1898 - - 1943 - - Bilek, Rudolf farár 1908 dekan, 1911 okr. dekan
1943 - - 1944 - - Venger, Ján administrátor
1944 - - 1952 - - Janík Rudolf farár
1952 - - 1953 - - Rak, Silvester správca farnosti
1953 - - 1969 - - Volanín Ján správca farnosti
1969 - - 1990 - - Šimončík, Ladislav správca farnosti
1990 - - 1995 - - Kuna Ladislav, PhDr. farár