logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Moča

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Moča: okres Komár: okres Námestovo/Nitriansky kraj (Ostrihomská stolica)
1773 Mocs, Mócs, 1786 Mocsch, 1808, 1863–1877 Mocs, 1882 Mócs, 1888–1907 Dunamócs, 1913–1920, 1938–1945 Dunamocs, 1927–1938, 1945–1948 Moča, Mócs, 1948– Moča
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Búč (420), 2. Kravany n. Dun. (1.200), k. P. M. Mena (1235), 3. Radvaň nad Dun. (500), k. sv. Štefana (1831).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Vavrinec(1332,Búč) kňaz
1672 sept. 304 1698 - - Tomasics, vel Tomasik Stephanus. farár
1698 sept. 13. 1698 - - Némethy, Ján (Kamenica, 1703) farár
1698 dec. 5. 1701 - - Palkovič, František farár
1701 - - 1711 - - Némethy, Ján (Kamenica, 1703) farár
1711 okt. 9. 1712 jún 9. Forgáč, František (1680-1737) farár
1713 - - 1713 - - Szombath Nicolaus. farár
1713 - - 1764 - - Filiálka farnosti Bátorové Kosihy
1764 nov. 5. 1794 jan. 9. Király, Jozef (1737-1825) farár
1794 jan. 16. 1796 okt. 24. Nedecký, Imrich farár
1796 nov. 1. 1807 okt. 8. Alagovič, Ján farár
1807 nov. 4. 1812 dec. 14. Szent-Ivány Franciscus. farár
1813 jan. 13. +1818 dec. 21. Kováč, Andrej (Moča, -1818) farár
1819 jan. 27. +1830 mar. 13. Petrovič, Ján (1767?-1830) farár
1830 mar. 20. 1832 dec. 12. Fába, Teodóz farár
1832 dec. 12. +1837 apr. 21. Turcsányi Carolus. farár
1837 máj 18. 1878 máj 1. Čima, Štefan farár
1878 júl 11. - - - Seyler Joannes Nep. farár
1899 - - 1899 po - Prágay, Jozef administrátor
1918 po - 1919 - - Soltész, Štefan administrátor
1919 - - 1920 - - Töttössy, Mikuláš farár
1933 sp. - - - - Toma, Štefan excurrendo z Mužle
1934 - - 1940 - - Vitek, Alexander správca farnosti
1974 - - 1976 - - Kátai, Imrich správca farnosti
1976 - - 1990 - - Farkas, Ladislav (1931-2005) správca farnosti