logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Moča

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Moča: okres Komárno/Nitriansky kraj (Ostrihomská stolica)
1773 Mocs, Mócs, 1786 Mocsch, 1808, 1863–1877 Mocs, 1882 Mócs, 1888–1907 Dunamócs, 1913–1920, 1938–1945 Dunamocs, 1927–1938, 1945–1948 Moča, Mócs, 1948– Moča
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Búč (420), 2. Kravany n. Dun. (1.200), k. P. M. Mena (1235), 3. Radvaň nad Dun. (500), k. sv. Štefana (1831).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Vavrinec(1332,Búč) kňaz
sp. - - - - - Egri, Benedikt licenciát Kravany nad Dunajom
sp. - - - - - Kéméndy, František licenciát Kravany nad Dunajom
1672 sept. 304 1698 - - Tomasics, Štefan farár
1698 dec. 5. 1701 - - Palkovič, František farár
1698 sept. 13. 1698 - - Némethy, Ján (Kamenica, 1703) licenciát
1701 - - 1711 - - Némethy, Ján (Kamenica, 1703) licenciát
1711 okt. 9. 1712 jún 9. Forgáč, František (1680-1737) farár
1713 - - 1713 - - Szombath, Mikuláš farár
1713 - - 1764 - - Filiálka farnosti Bátorové Kosihy
1764 nov. 5. 1794 jan. 9. Király, Jozef (1737-1825) farár
1794 jan. 16. 1796 okt. 24. Nedecký, Imrich farár
1796 nov. 1. 1807 okt. 8. Alagovič, Ján farár
1807 nov. 4. 1812 dec. 14. Szentiványi, František farár
1813 jan. 13. +1818 dec. 21. Kováč, Andrej (Moča, -1818) farár
1819 jan. 27. +1830 mar. 13. Petrovič, Ján (1767?-1830) farár
1830 mar. 20. 1832 dec. 12. Fába, Teodóz farár
1832 dec. 12. +1837 apr. 21. Turcsányi Carolus. farár
1837 máj 18. 1878 máj 1. Čima, Štefan farár
1878 júl 11. 1899 - - Seyler, Ján farár
1899 - - 1899 po - Prágay, Jozef administrátor
1899 - - 1915 - - Zibríni, Július farár
1915 - - 1915 - - Wéber Michal administrátor
1915 - - 1918 - - Toma Štefan farár
1918 - - 1919 - - Soltész, Štefan administrátor
1919 - - 1920 - - Töttössy, Mikuláš farár
1920 - - 1932 - - Wellner Laurentius administrátor
1932 - - 1934 - - Toma, Štefan excurrendo z Mužle
1934 - - 1940 - - Vitek, Alexander správca farnosti
1940 - - +1974 - - Koczab, Viliam farár
1974 - - 1976 - - Kátai, Imrich správca farnosti
1976 - - 1990 - - Farkas, Ladislav (1931-2005) správca farnosti