logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Medzibrod

Zriadenie:
1801
Titul kostola:
Kostol je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckemu.
Iné mená:
Medzibrod: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773, 1786, 1863–1882 Medzibrod, 1808 Medzibrod, Mezibrod, 1888–1913 Mezőköz, 1920 Medzibrod, Medzibrodie, 1927–1946 Medzibrod nad Hronom, 1946– Medzibrod
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť vznikla z vôle ľudu. Keď Jozef II. vydal dekrét o zriaďovaní miestnych cintorínov, takýto cintorín bol zriadený aj v Medzibrode. Veriaci, keď mali cintorín, požiadali biskupa, aby dovolil postaviť v ňom kaplnku. Biskup to nedovolil, ale žiadal, aby sa postavil kostol. Z toho sa zrodila aj farnosť, hoci nebola na programe, lebo CV 1783 Sv. Ondreja, kam bola obec patrila ako filiálka, uvádza, že v Medzibrode niet potreby zriadiť farnosť. Žiadalo sa len zriadenie kaplánskej stanice v Ondreji. 1788 bol poslaný do obce miestny kaplán. Farnosť bola zriadená 1801.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1793 - - Stranovský, Imrich miestny kaplán
1793 - - 1797 - - Peťko, Juraj miestny kaplán
1797 - - 1801 - - Šipoš, Ignác miestny kaplán
1801 - - 1812 - - Šipoš, Ignác farár
1812 - - 1823 - - Hrdina, Ignác farár
1823 - - 1834 - - Khern, Ignác Ján farár
1835 - 1836 - Majer, Ondrej administrátor
1837 - - 1837 - - Tománek Michal administrator
1837 - - 1842 - - Mesík, Andrej farár
1842 - - 1846 - - Valiček Teofil farár
1846 - - 1868 - - Fodor Michal (1815-1897) farár
1868 - - 1874 - - Čellár, Ján farár
1874 - - 1874 - - Gsell, Ján administrátor
1874 - - 1878 - - Smolen Jozef farár
1878 - - 1880 - - Striss Leopold farár
1880 - - 1881 - - Kudlička Ján farár
1881 - - 1881 - - Czimboray, Karol farár
1881 - - 1909 - - Dvorský, Eduard farár
1909 - - 1927 - - Melicher, Rudolf farár
1927 - - 1934 - - Kmeť, Štefan farár
1934 - - 1946 - - Kahay, Ján farár
1946 - - 1956 - - Zubrický Andrej farár
1956 - - 1960 - - Weisz, Jozef správca farnosti
1960 - - 1965 - - Kriváň, Alexander farár
1965 dec. 15. +1983 aug. 2. Lenhardt, Jozef správca farnosti do r. 1974 excurrendo Ľubietová
1984 júl - 1986 jún - Caban, Jozef správca farnosti