logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Matúškovo

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1774
Titul kostola:
Kostol sv. Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Matúškovo: okres Galanta/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1937 vyčl. o. Štefánikovo (1960 pričl. k o. Galanta); 1971–1990 pričl. k o. Galanta.
1773, 1808, 1863–1907 Taksony, 1786 Takschony, 1913, 1938–1945 Taksonyfalva, 1920–1938, 1945–1948 Takšoň, Taksony, 1948–1971, 1990– Matúškovo
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Javorinka (200).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1774 apr. 12. 1785 aug. 21. Harsányi, Ján (Csorna) farár
1785 jún 20. 1789 feb. - Straka, Anton (1755-1813) farár
1789 mar. - 1808 dec. - Ujhelyi, Jozef farár
1809 jan. - 1845 dec. - Bubla, Jozef farár
1845 jan. - +1849 jún 11. Wachsmann Carolus. farár
1849 júl - 1885 jún - Kubrický, Ondrej farár
1885 júl 26. 1898 - - Fehér, Ferdinand farár
1898 - - 1898 po - Troch, Pavol administrátor
1898 - - +1903 apr. 13. Specziár, Ľudovít farár
1903 - - +1945 máj 29. Troch, Pavol farár
1945 po - - - - Rakita, Arpád farár
1945 - - 1951 - - Polónyi, Juraj (1886-1956) farár
1951 - - 1952 - - Hudec, Štefan (1910-1957) správca farnosti
1953 - - 1955 - - Kótor, Andrej správca farnosti
1955 - - 1956 - - Gilányi, Ladislav správca farnosti
1956 - - 1956 - - Polónyi, Juraj (1886-1956) správca farnosti
1956 - - 1957 - - Markwarth Gabriel správca farnosti
1957 - - 1966 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB správca farnosti
1966 - - 1966 - - Sojka, Štefan správca farnosti
1966 - - 1974 - - SZOKOL František farár
1966 - - 1974 - - Sokol, František správca farnosti potom spravované z Galanty