logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Malé Hoste

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Malé Hoste : okres Bánovce nad Bebravou/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1976–1990 pričl. o. Pochabany.
1773 Kiss-Vendégh, Klein-Hoste, Male Hostye, 1786 Kisch-Wendég, Malé Hosztye, 1808 Kis-Vendég, Malé Hostí, Malé Hostjé, 1863–1913 Kisvendég, 1920 Malé Hostie, 1927– Malé Hoste
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Zlatníky (1.005), 2. Veľké Hoste (667), kap. P. M. Sedemb. (st.), 3. Pochabany (316).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1630 sp. - - - - Kozák, Gabriel farár
1647 sp. - - - - Kalinay, Michal farár
1657 sp. - - - - Davorányi, Ján farár
1665 jún 8. 1684 - - Puslicius, Juraj farár
1684 apr. 7. 1686 - - Kallóczy, Ján farár
1686 apr. 23. 1689 - - Hagaň, Matúš farár
1689 apr. - 1691 - - Ulkovics Joannes farár
1691 máj 16. 1697 - - Paulovics, Juraj farár
1697 jún 11. 1698 - - Petráš, Michal (1666-1737) farár
1698 mar. 28. 1702 jan. 5. Miletič, Ján Jozef farár
1702 jan. 5. 1710 - - Kudelovič, Ján Anton farár
1710 jan. 22. 1713 sept. 18. Vittinger Franciscus farár
1713 nov. 30. 1714 máj 30. Blaškovič, Martin z Horných Zeleníc farár
1718 aug. 26. 1746 - - Zsitnyánszky Mathias. farár
1746 - - 1750 - - Stupiczky, Vojtech farár
1750 júl 27. +1758 sept. 14. Maxin, Jakub farár
1758 sept. 17. 1773 jan. 18. Fabricius, Matej farár
1773 mar. 18. 1781 - - Škrabák, Juraj farár
1781 - - 1782 - - Sartoris, Andrej farár
1782 - - -1791 jan. 1. Fabricius, Matej farár
1791 - - 1806 - - Jánossy, František farár
1806 - - 1811 - - Szvidrán, Ondrej farár
1811 - - 1837 - - Hoffmann, Ján (1781-1849) farár
1837 - - 1845 - - Buzna, Ján farár
1845 - - 1851 jan. 5. Buček, Juraj farár
1851 jan. 11. 1853 sept. 9. Krchňák, Leonard farár
1853 sept. 17. 1860 - - Szecsányi, Viliam farár
1860 - - 1890 - - Náhlik, Alojz farár
1890 - - 1890 - - Bócz, Karol administrátor
1890 - - 1903 - - Jedinák, Teodor farár
1903 - - 1909 - - Klas, Imrich farár
1909 - - 1909 - - Hotár Ľudovít administrátor
1909 - - 1914 - - Melisek Bernardus administrátor
1915 - - 1918 ? - Szloboda, Ľudovít administrátor
1919 - - 1930 - - Ernst, Karol farár
1930 - - 1941 - - Dolinský, Ján administrátor
1942 po - 1943 - - Olšovský Ľudovít Leontius administrátor
1943 - - 1957 - - Ondriaš, Ernest správca farnosti
1958 - - 1970 - - Ondrejmiška Karol správca farnosti
1970 - - +1980 aug. 20. Turčina, Ján správca farnosti