logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Malá Hradná

Zriadenie:
r. 1332 už jestvovala
Titul kostola:
sv. Vavrinca (XI. st.).
Iné mená:
1369 Malá Hradná: okres Bánovce nad Bebravou/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica)
1773 Kis-Hradna, Mala Hradna, 1786 Kisch-Hradna, 1808 Kis-Hradna, Malé Hradno, 1863–1902 Kisgradna, 1907–1913 Kisradna, 1920– Malá Hradná
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Čukla-sovce (300), kap. cint. (1961), 2. Horné Držkovce (210), kap. P- M-Ruž. (1900), 3. Dolné Držkovce (405), k. sv. Cyrila a Metoda (1931), 4. Ruskovce (423), kap. cint. (1961).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Ako samostatná farnosť s kostolom je doložená v roku 1329. Nachádza sa aj v súpise farností z roku 1332 ako Granna. Pôvodným zasvätením kostola, to jest jeho dedikáciou, boli Všetci svätí.
Od roku 1540 do druhej polovice 17. storočia bola farnosť sídlom evanjelického kňaza a seniora. Vo vizitácii zo 6. októbra 1729 sa spomína, že kostol je postavený k úcte svätého Vavrinca, mučeníka, a zároveň sa dodáva, že bol dedikovaný na pamiatku Všetkých svätých. V priebehu 18. storočia sa toto pôvodné patrocínium vytratilo a chrám zostal zasvätený len svätému Vavrincovi.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan(1332,Malá Hradná) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Martin(Malá Hradná,1332) farár
1670 - - - - - Tomca, Ján farár
1690 - - 1698 ? - Ráčaj, Ján farár
1698 - - 1706 - - Spiszky, Stephanus farár
1707 - - 1714 - - Drábik, Joannes farár
1714 - - 1725 - - Altmann, JacobusThaddaeus farár
1725 - - 1738 - - Rákóczy, Nicolaus farár
1738 - - 1749 - - Matuškovič, Adam farár
1749 - - 1754 - - Kapry, MichaelJosephus farár
1754 - - 1758 - - Kudlik, Andreas farár
1758 - - 1766 - - Nadliczky, Paulus farár
1766 - - 1774 - - Hankonyi, Samuel farár
1774 - - 1784 - - Tyahun, Joannes farár
1784 - - 1793 - - Knihár, Georgius farár
1793 - - 1806 - - Andrejkovič, Samuel farár
1806 - - 1818 dec. - Szúhay, Joannes farár
1818 - - 1840 - - Betták, Adam farár
1840 - - 1870 - - Láng, Josephus administrátor, farár
1870 - - 1880 - - Stískala, Juraj farár
1880 - - 1889 - - Honza, Alojz farár
1889 - - 1893 - - Miklóši, Rudolf administrátor, farár
1893 - - 1902 - - Kaps, Ján farár
1903 jan. 1. +1905 febr. 24 Šoltés, Peter (1868-1905) farár
1905 - - 1905 - - Turčin, Anton administrátor
1905 - - 1913 - - Hatala, Jozef administrátor, farár
1913 - - 1915 - - Czeizel, Rudolf administrátor
1915 - - 1931 - - Molnár, Viktor administrátor
1931 - - 1932 - - Kubíček, Gejza administrátor
1932 - - 1958 - - Šimek, Ľudovít farár
1958 marec 15. 1958 okt. 1. Barát, Marcel správca farnosti
1958 - - 1967 - - Grác, Štefan správca farnosti
1967 - - 1987 - - Závodský, Ondrej správca farnosti 1977 č. dekan
1987 - - 1990 - - Kruták, Pavol, SVD správca farnosti
1990 - - 1997 - - Galus, Anton správca farnosti
1997 - - 2001 - - Dávidik, Ľubomír správca farnosti
2001 - - 2003 - - Lieskovský, Cyril správca farnosti