logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Makov

Zriadenie:
13. decembra 1796
Titul kostola:
sv. Petra a Pavla
Iné mená:
1362 Makov: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) po 1895 vyčl. z o. Vysoká nad Kysucou.
1898–1913 Trencsénmakó, 1920– Makov
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Samostatná farnosť bola zriadená 13. decembra 1796. Pôvodné patrocínium farského kostola bolo k úcte svätého Štefana, uhorského kráľa. Niekedy v júli 1974 došlo k zmene dedikácie kostola na svätých Petra a Pavla.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1796 dec. 13. 1814 - - Balgha, Josephus farár
1814 aug. - +1839 Február 20 Paszeka, Stephanus farár
1839 - 1839 máj - Novosad, Juraj administrátor
1839 máj - 1844 - - Spáczay, Josephus farár
1844 júl. - 1881 - - Ottinger, Franciscus farár
1881 - - 1907 - - Krizsan Josephus farár
1907 - - 1947 - - Szőke, Jozef administrátor, farár
1947 - - 1953 - - Závodský, Ondrej správca farnosti, farár
1953 - - 1970 - - Bednár, Jozef správca farnosti
1970 - - 1985 - - Mahrík, Ivan správca farnosti
1985 - - 1987 - - Hanulík, Karol správca farnosti
1987 - - 1991 - - Majtán, Pavol správca farnosti
1991 - - 1997 - - Mitaš, Pavol farár
1997 - - 2001 - - Jaroš, Ivan farár
2001 - - 2004 - - Sandanus, Ondrej farár