logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Madunice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Madunice: okres Hlohovec/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Madunicz, Madunitze, 1786 Maduniecz [!], 1808 Madunicz, Maduněc, Madunice, 1863–1898 Madunic, 1900–1913 Vágmedence, 1920– Madunice
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1670 jún 2. 1680 - - Vidomius Georgius, Leopoldus. farár spolu Drahovce, Červeník(pozri Leopoldov) a Madunice
1680 Juu. 30. 1687 - - Istvánovics, Štefan farár
1687 apr. 23. 1689 - - Skerlecz, František farár
1689 apr. - 1694 feb. 18. Skorubský, Jakub farár
1695 apr. 25. 1710 - - Seniglovič, Juraj Ján farár
1710 dec. 31. 1711 - - Hizay, Juraj farár
1711 feb. 27. 1714 apr. 27. Romani, Pavol farár
1714 máj 28. +1762 máj 31. Heriban, Juraj farár
1762 jún 15. 1771 apr. 14. Tamaskovics, Ladislav farár
1771 apr. 14. +1779 nov. 15. Madový, Pavol farár
1779 jan. 2. 1794 apr. 25. Duchoň, Ján farár
1794 - - 1805 feb. 20. Stankovič, Jozef (1764-1830) farár
1805 febr. 20. 1806 máj 6. Kunst, Ignác farár
1806 máj 6. 1813 febr. - Szlanicska, Štefan farár
1813 feb. 3. 1843 máj 16. Hollý, Ján farár
1843 máj 16. 1847 jún 29. Blásy, Jozef farár
1847 - - 1869 mar. 15. Rusňák, Ondrej farár
1869 mar. 15. +1872 aug. 11. Michálek, Štefan (1813-1872) farár
1872 aug. 22. +1889 okt. 29. Rigell, František farár
1890 mar. 6. 1908 jún 29. Chmela, Jozef farár 1898 dekan, 1905 okr. dekan
1908 - - 1923 máj 1. Bubnič, Michal farár
1923 máj 1 1923 aug 23. Florián, Albert, SVD administrátor
1923 aug. 23. 1955 apr. - Szombath Josef farár
1955 apr. - +1959 - - Štefanec, František farár
1960 - - 1965 - - Moravčík, Sanctes Štefan, OFM správca farnosti
1965 júl 1. 1968 okt. 1. Bajcár, Karol správca farnosti
1968 okt. 1. 1969 júl 1. Bednár František, správca farnosti
1969 júl 1. 1972 apr. 1. Hollý, Ľudovít správca farnosti
1972 apr. 1. 1978 nov. 1. Jakubec, Alojz správca farnosti excurr. Dolné Voderady
1978 nov. 1. 1992 jún 30. Lefler, Jozef správca farnosti
1992 aug. 1. 2003 jún 30. Hrebíček, Pavol farár dekan