logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Mád(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Mád je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Szerencsskom okrese.
Má rozlohu 3186 ha a žije tu 2397 obyvateľov (2007).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1780 - - 1818 - - Komjáthy Samuel farár
1818 - - 1837 - - Haczell, Juraj farár
1837 - - 1856 - - Jeszenszky, Andrej farár
1856 - - 1894 - - Somogyi, Jozef, ml., de Eadem a Veszprém farár
1895 - - - - - Osváth, Matej farár
1902 po - - - - Vasskó, Jozef farár
1909 - - - - - Hankó, Július farár
1914 - - 1915 - - Páyer, František administrátor
1914 - - 1915 - - Dujsík, Anton administrátor