logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lukáčovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Nepomuckého
Iné mená:
Lukáčovce: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Lakacsy, Lakossowcze, 1786 Lakacschi, Lakossowce, 1808 Lukácsi, Lukáčowce, 1863–1873 Lakácsi, 1877–1913 Lakács, 1920 Lukačovce, 1927– Lukáčovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Alekšince (1.940), k. sv. Anny (1730), 2. Andač (287), kap. P. M.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Lukáčovce) kňaz
1630 - et 1634 sp. - Capricorni, Ján, st. farár
1647 - et 16.57 sp. - Hajnoš, Ján farár
1673 feb. 22. 1675 - - Peristeri, Ján farár
1675 jún 20. 1677 - - Pažitný, Ján (Háj, -1693) farár
1677 - - - - - Mráz, Tomáš farár
1700 sept. 13. 1701 - - Simo, Ján farár
1701 apr. 13. 1708 - - Mohos, Peter Juraj farár
1708 - - 1719 - - Ziman Joannes. farár
1719 feb. 10. 1722 - - Bilinský, Martin farár
1722 sept. 18. +1747 sept. 1. Görög, Juraj farár
1747 sept. 18. 1761 - - Kobida, Juraj farár
1761 jún 2 +1765 okt. 1. Motessényi, František Ladislav farár
1765 okt. 5. +1789 júl 4. Dávid, Gašpar farár
1789 - - +1805 jan. 28. Torner Joannes. farár
1805 - - 1808 - - Sárficzky, Michal farár
1808 - - +1822 máj 5. Frimmel, Václav farár
1822 - - 1844 jan. 7. Mészáros, Štefan (1787-1859) farár
1844 jan. 7. +1870 apr. 23. Frič, Anton farár
1870 - - 1871 - - Budatínsky, Ondrej farár
1871 - - - - - Lelkeš, Adolf farár
1916 - - 1931 - - Petrášek, Augustín farár
1931 - - 1940 - - Klčo Ján farár
1952 - - +1982 - - Bača, Jozef správca farnosti dekan
1982 - - 1990 - - Herényi, Štefan správca farnosti
1990 - - 1992 - - Válek, Ondrej správca farnosti