logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ludanice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Ludanice: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) po 1888 zlúč. o. Dolné Ludanice a Horné Ludanice; 1976 pričl. o. Mýtna Nová Ves; 1976–1990 pričl. o. Dvorany nad Nitrou.
1892–1913 Nyitraludány, 1920 Ludanice, Ludany, 1927– Ludanice
---------------
Dolné Ludanice: 1773 Alsó-Ludany, Unter-Ludanitz, Dol[né] Ludanicze, 1786 Alschó-Ludány, Dolné Ludanicze, 1808 Alsó-Ludány, Dolní Ludanice, 1863–1888 Alsóludány
Horné Ludanice: 1773 Felső-Ludany, Ober-Ludanitz, Horn[é] Ludanicze, 1786 Felschő-Ludány, Horné Ludanicze, 1808 Felső-Ludány, Horní Ludanice, 1863–1888 Felsőludány
Mýtna Nová Ves: 1773 Vámos-Ujfalu, Mitna Noweysa, 1786 Wámosch-Ujfalu, Neudorf, 1808 Vámos-Újfalu, Mýtňá Nowejsa, 1863–1907 Vámosújfalu, 1913 Vámháza, 1920 Mýtna Nová Ves, Mýtnovejsa, 1927–1976 Mýtna Nová Ves
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dvorany nad Nitrou (700), kap. sv. Vendelína (1768), 2. Mýtna Nová Ves (500), 3. Kamanová (800), k. Povýš. sv. Kríža (1917).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Ludanice) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ladislav(1332,Ludanice) kňaz
1630 sp. - - - - Szomolányi, Krištof farár
1630 okt. 4. 1634 sp. - Massiar, Michal farár
1647 sp. - - - - Malčovský, Ján Kazimír farár
1657 sp. - - - - Menšík, Juraj farár Supp.
1663 apr. 5. - - - Rudánszky, Martin farár
1667 jún 26. 1668 - - Selecký, Michal farár
1669 máj 12. 1674 máj - Simonchics, Pavol Ignác farár
1674 máj 7. 1679 máj - Námošný, Ján farár
1679 máj 16. 1687 apr. - Kuzolič, Michal Matej František farár
1687 apr. 21. 1694 dec. - Valaszky Michael. farár
1694 dec. - 1697 júl 26. Gál, Adam farár
1697 aug. 9. 1709 apr. 28. Málik, Adam František farár
1709 apr. 25. 1717 - - Bublovič, Michal farár
1717 okt. 7. 1718 okt. 19. Pamár, František Anton farár
1718 okt. 15. +1721 mar. 4. Vranovics Martinus, Ignatius. farár
1721 mar. 27. 1722 jan. 20. Kudelovič, Ján Anton farár
1722 jan. 25. 1726 - - Čížik, Juraj farár
1726 jún 16. +1750 jún 28. Skulteti, Ondrej farár
1754 júl 5. +1773 júl 9. Trencsányi, František Ján farár
1773 júl 24. +1774 okt. - Piaček, Ján (Necpaly, 1751) farár
1774 - - +1784 máj 21. Nevolný, Tomáš farár
1784 - - 1791 - - Krčmáry, Andrej farár
1791 - - 1808 mar. 3. Poludvornyi, Ján farár
1808 - - 1844 - - Brestovanský, Štefan farár
1844 - - 1850 aug. 30. Noszek, Ján farár
1850 - - 1866 jún 18. Ščasný, Ján farár
1866 jún 18. 1906 - - Blaškovič, Jozef farár
1906 - - +1927 - - Radnai, Viktor administrátor, farár 1910 farár, 1911 dekan, 1924 okr. dekan, 1926 č. kanonik
1922 - - 1923 - - Pavlík, Michal administrátor
1923 - - 1929 - - Pavlík, Michal farár
1928 - - 1931 - - Kray, L. B. Pavol administrátor
1931 - - 1935 - - Bayler, Štefan farár
1935 - - 1952 - - Horváth, Július 1904 farár
1952 - - 1959 - - Pernecký, Martin administrátor
1959 - - 1964 - - Pribyl Emil administrátor
1964 - - 1974 - - Školuda, Oto správca farnosti
1974 - - 1989 - - Drška, Augustín správca farnosti
1989 - - - - - Rácek Peter, farár