logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ľubiša

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Michala A. (1771)
Iné mená:
1311 Ľubiša: okres Humenné/Prešovský kraj (Zemplínska stolica)
1773 Lubisse, Lubysse, 1786 Lubische, 1808 Lyubisse, Lubissa, 1863, 1888–1902 Lyubise, 1873–1882 Lyubisse, 1907–1913 Szerelmes, 1920– Ľubiša
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Hankovce (550) k. P. M. Naneb. (1912), 2. Koškovce (580), k. Ducha Sv. (1780), 3. Nižné Ladičkovce (400), k. sv. Anjelov Str. (1760), 4. Vyšné Ladičkovce (340), k. Nanebevst. Kr. Pána (1912), 5. Dedačov (30), k. P. M. Naneb. (1800).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1786 - - 1808 - - Némethy, Andrej farár
1808 - - 1814 - - Jarabin, Martin farár
1814 - - 1817 - - Lessinszky, Štefan administrátor
1817 - - 1854 - - Fedák, Ján administrátor-farár
1854 - - 1877 - - Harmeth, Ján administrátor
1877 - - 1894 - - Dragóner, Ľudovít administrátor
1894 - - 1895 - - Zaborovszky, Vojtech administrátor
1895 - - 1902 - - Szekey, Viktor administrátor
1902 - - 1932 - - Kálmán, Ferdinand administrátor
1932 - - 1946 - - Székely, Anton správca farnosti
1946 - - 1986 - - Drotár, Andrej správca farnosti
1987 - - 1990 - - Tomko, Blažej administrátor
1990 - - 2004 - - Repický, Alexander farár
2004 - - - - - Bielak, Štefan farár