logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lopej

Zriadenie:
1406
Titul kostola:
Kostol sv. Juraja
Iné mená:
Podbrezová: okres Brezno/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1953 vyčl. z o. Lopej, Hronec, Horná Lehota, Valaská; 1960 pričl. o. Lopej (po 1863–1877 vyčl. o. Vajsková, po 1863–1882 vyčl. o. Brezová).
1953– Podbrezová
Lopej: 1773, 1786, 1808, 1873–1882 Lopej, 1863 Lopejvajszkovabrezova, 1888–1913 Lopér, 1920–1960 Lopej
---------------
Vajsková: 1873 – 1877 Vaiszkova
Brezová: 1873–1882 Brezova
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dolná Lehota (1.000), k. sv. Jána Krst. (1914), 2. Krpačovo.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Od 1. júla 1960 sa obce a osady Vajsková, Lopej, Piesok, Podbrezová, Skalica a Štiavnička spojili do jednej politickej obce pod menom Podbrezová. Na veci tejto farnosti preto treba pozerať retrospektívne, ako na dve farnosti spojené do jednej.
Farnosť Lopej do XV. st. patrila dubovskej farnosti. Začiatkom 15. st. bola založená farnosť. R. 1406 ľupčiansky kapitán Henrik de Meczelska daroval mlyn s jedným kameňom na vydržiavanie farára. V ďalšom čase sa kostol viackrát spomína ako filiálny k Dubovej. Z toho zdá sa vyplýva, že tu nebolo niekedy kňaza. V čase reformácie preniklo sem učenie Lutherovo a farnosť bola evanjelická. Turkom obec nebola poplatná. 1673 keď generál Dolitto podľa cisárskeho mandátu, z príkazu arcib. Kollonicha uviedol sem piaristov, ktorí sa ujali duchovnej správy. R. 1882 ich z tadeto vyhnali tököliovci. Keď sa vrátili do Brezna, lopejskú faru už prenechali správe svetských kňazov. Od r. 1683 ju spravujú a ani za rákoczyovcov ju nestratili.
V roku 1943 bola zriadená farnosť v Podbrezovej. Po zlúčení obcí, od 1. jan 1961 bola podbrezovská farnosť zrušená a duchovná správa bola zjednotená v osobe lopejského farára, ktorý ostal bývať v Lopeji. Farnosť však dostala úradný názov: R.-k. farský úrad Podbrezová. Duchovná správa sa stala obtiažnou, lebo územie farnosti je po ceste dlhé 16 km a farár býva na južnom okraji.
Dekrétom biskupa Baláža sa v Podbrezovej od 1. júla 1996 znovu zriadila farnosť.Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1400 pribl. - - - - Demeter (Lopej, 1400) farár
1543 - - - - - Štefan(Lopej) farár
1561 sp. - - - - Ján (Lopej, 1561) farár
1673 - - 1677 - - P. Nicolaus, e Scholis Piis farár
1677 - - 1683 - - P. Matthaeus, e Scholis Piis farár
1683 - - 1689 - - Szabados, Ján farár
1689 jún - 1691 mar. 27. Benkovič, Juraj farár
1693 máj 5. 1696 - - Jakubec, Martin farár
1696 apr. 2. 1702 - - Janovič, Juraj (1667-1738) farár
1702 jún 18. 1710 - - Hergovič, Juraj farár
1711 apr. 22. 1719 - - Rozboril, Juraj Jozef farár
1719 jan. 16. 1728 - - Fábry, Ján Blažej farár
1728 - - +1740 mar. 15. Liskovič, Ján Anton farár
1740 máj 18. +1741 feb. 6. Brško, Ondrej farár
1741 mar. 29. 1754 júl 9. Cipciar, Jakub Žigmund farár
1754 okt. 19. 1771 mar. 19. Zabreczky Georgius. farár
1771 máj 24. 1779 - - Prochotský, Juraj farár
1779 - - 1808 - - Baraňaj, Ignác, SJ farár
1808 - - +1812 dec. 23. Sopeni, Michal farár
1812 - - 1813 - - Zimáni Ján administrátor
1813 - - 1821 - - Troj Jakub farár
1821 - - 1826 - - Schluga, Ignác farár
1826 - - 1836 - - Turčánsky Andrej farár
1836 - - 1842 - - Mátyás, Ján farár
1842 - - 1849 - - Nemky, Štefan farár
1849 - - 1857 - - Bittera, Ferdinand farár
1857 - - 1873 - - Hulényi, Štefan farár
1873 - - 1891 - - Huszóczy, Štefan farár
1891 - - 1891 - - Droppa Jozef farár
1891 - - 1892 - - Árvay, Štefan administrátor
1892 - - 1904 - - Martinček, Jozef farár
1904 - - 1905 - - Szécsi Štefan administrátor
1905 - - 1927 - - Kmeť, Štefan farár
1927 - - 1928 - - Majerský, Eduard administrátor administroval v Predajnej
1928 - - 1937 - - Málik, Rudolf farár
1937 - - 1940 - - Šuman-Hreblaj, Vojtech farár
1940 - - 1950 - - Hanuška, Jozef správca farnosti, farár 1942 farár
1951 - - 1957 - - Cíferský, Ľudovít, SDB správca farnosti
1957 - - 1963 - - Náther, Ľudovít farár
1964 - - 1971 - - Čeman, Jozef správca farnosti
1971 - - 1977 - - Klaiban, Rastislav správca farnosti
1977 - - 1981 - - Očenáš, František (1922-2016) správca farnosti
1981 - - 1990 - - Sojka, Anton správca farnosti excurrendo Podbrezová a Horná Lehota