logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lokca

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1674
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Lokca : okres Námestovo/Žilinský kraj (Oravská stolica)
1773, 1786 Lokcza, 1808 Lokcza, Lokca, 1873, 1882–1913 Lokca, 1863, 1877 Lókca, 1920– Lokca
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Ťapešovo (500), k. Anj. Stráž. (1966).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1674 feb. 14. 1675 - - Kropáček, Urban Jozef farár
1675 nov. 12. 1676 - - Loncsinszky, Valentín farár
1676 mar. 28. 1677 - - Urbánovics Joannes. farár
1677 - - 1693 - - Kucharovszky, Vojtech farár
1693 nov. 29. 1696 apr. - Kolkovič, Ján farár
1696 apr. 25. +1737 jún 22. Sádecký, Mikuláš (1665-1737) farár
1737 aug. 15. +1739 júl 6. Sádecký, Ján (Lokca, -1739) farár
1740 jún 26. +1757 máj 5. Jurčák, Jakub farár
1757 máj 20. 1762 okt. 13. Horánsky, Juraj (Veličná, 1755) farár
1762 okt. 13. +1768 feb. 11. Nemessányi, Jozef farár
1768 apr. 29. +1800 júl 30. Kelečéni, František farár
1800 - - 1801 - - Kitkay, Zefirin farár
1801 - - 1816 1 29 Slavkay, Pavol farár
1816 - - 1819 - - Gerbery, Jozef farár
1819 - - 1828 3 27 Durčák, Jakub Alojz farár
1829 sp. - 1839 sp. - Gerbery, Jozef farár
1841 sp. - 1856 sp. - Hutyra Mathias farár
1886 - - 1920 5 4 Čižmár, Ondrej farár
1920 - - 1921 sept. - Laurinec, Jozef farár
1921 - - 1934 8 9 Slovík, Július farár
1934 - - 1935 - - Fitt, Jozef administrátor
1935 - - 1937 - - Kubičár, Jozef farár
1937 - - 1938 7 10 Očkaják, Alexander farár
1938 júl 11 1971 9 12 Harkabúzik, Ján farár
1971 - - 1974 - - Hvizdoš, Ján (1925-2007) správca farnosti
1974 apr. 1. 1980 sept. 30. Bieľak, Jozef správca farnosti
1980 okt. 1 1982 okt. 31 Soldiga Jozef farár
1982 okt. 15. 2006 dec. 31. Chyla, Emanuel správca farnosti