logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Litava

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Margity, panny a mučenice
Iné mená:
Litava: okres Krupina/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773 Litava, Litawa, 1786 Litawa, 1808 Littava, 1863–1888 Litava, 1892–1913 Litva, 1920– Litava
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Trpín (200), kap. P. M. Naneb. (1889), 2. Lackov (200), Cerovo (500), 4. Sucháň (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Urban(1332,Litava) kňaz
1703 máj 7. 1704 jún 12. Stiffa, Martin Július farár
1704 jún 12. 1704 - - Golkovič, Ján farár
1713 mar. 17. 1724 feb. 8. Kály, Ján Jozef farár
1724 feb. 21. 1730 aug. - Dombay, Jakub farár
1730 sept. 14. 1736 - - Graff, Anton farár
1736 máj 17. 1737 júl 25. Jonáš, Martin farár
1737 aug. 6. 1738 - - Kovalský, Samuel farár
1738 máj 21. +1739 mar. 24. Fekete, Michal z Litavy farár
1739 - - 1751 apr. 22. Balko, Matej farár
1751 máj 1. 1774 - - Ondrejkovič, Juraj farár
1774 máj 4. 1798 nov. 4. Cingel, Ján farár
1798 dec. 18. 1805 aug. 7. Huszóczy, Jozef farár
1805 aug. 7. +1820 máj 27. Trangusz, Karol farár
1820 aug. 8. +1838 feb. 11. Holasek, Tomáš farár
1838 feb. 21. +1862 jan. 28. Opečka, Juraj farár
1862 mar. 13. 1879 - - Pósch, Samuel farár
1879 máj 29. +1886 jún 16. Trenkus, Andrej administrátor
1886 jún 2. 1904 - - Pehácsek, Artúr farár
1904 - - +1929 apr. 16. Berényi, Homobonus Štefan administrátor, farár 1905 farár
1930 - - 1932 - - Hric, Ondrej administrátor
1933 - - 1937 - - Dezső, Ladislav administrátor
1937 1945 Ližbin, Karol administrátor
1945 1948 Neznámy kňaz
1948 - - - - - Szövő Ladislav administrátor
1948 - - 1951 - - Neuman, Štefan správca farnosti 1951 voj. služba
1952 - - 1956 - - Chovan, Kamil Michal, OFM farár
1956 - - 1958 - - Mihalovič, Vincent správca farnosti
1958 - - 1959 - - Patúc, Jozef, SDB správca farnosti
1959 - - 1960 - - Drgoň, Pavol, SDB správca farnosti
1960 - - 1966 - - Nikolény, Alfonz Jozef, CCG správca farnosti
1966 - - 1966 - - Melichar Žigmund administrátor
1967 - - 1970 - - Lasab, Andrej správca farnosti
1970 - - 1984 - - Fuska, František, SDB správca farnosti
1985 - - 1991 - - Kupča, Július správca farnosti
1991 - - 2008 - - Kováč, Imrich (1953) farár