logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lisková

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Premenenia Pána
Iné mená:
Lisková: okres Ružomberok/Žilinský kraj (Liptovská stolica) 1976–1990 pričl. o. Turík.
1773 Liszkova, Liskowa, 1786 Liszkowa, 1808 Liszkova, Liszkofalva, Liskowá, 1863–1882 Liszkófalva, 1888–1913 Liszkófalu, 1920– Lisková
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1559 sp. - - - - Ovinkan, Matej farár
1697 sp. - - - - Ivanovič, Juraj farár
1697 apr. 17. 1713 - - Kuzmický, Matej farár
1713 aug. 16. 1732 - - Schulcz, Andrej farár
1732 nov. 30. 1733 máj 30. Polakovič, František farár
1734 dec. 9. 1741 - - Novacký, Štefan Imrich farár
1741 mar. 19. 1743 - - Raffanides, Ladislav farár
1743 júl 13. +1747 okt. 4. Trsztyánszky, Andrej farár
1747 nov. 18. +1759 apr. 13. Grécs Martinus farár
1759 máj 17. - - - Szeghy, Ladislav (Lisková, 1759) farár
1811 sp. - 1834 sp. - Keill Josephus farár
1835 sp. - 1836 sp. - Sabinovský, František_Xaver farár
1837 sp. - 1843 - - Moysz Josephus farár
1856 sp. - - - - Keiser, Jakub farár
1883 1907 - - Móser, Karol farár
1907 - - 1935 - - Pazúrik, Martin (1859-1936) farár r. 1922 zastupoval ho JOZEF ĎAĎO administrátor
1935 mar. 16. 1936 - - Pazúrik, Martin (1908-2001) administrátor
1936 - - 1950 - - Bugár, Eduard farár r.1941 zastupoval ho JOZEF PAUČÍK, farár z Lipt. Sliačov
1950 - - 1951 - - Gašaj, Viktor správca farnosti
1951 - - 1955 - - Kľučár, Michal (1920-1988) správca farnosti
1955 - - 1977 dec. 27. Lompart, Viktor správca farnosti
1978 - - 1986 - - Vetrík, Rudolf správca farnosti
1986 - - 1997 - - Dorník, Vincent správca farnosti