logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Liptovský Hrádok

Zriadenie:
6. októbra 1807
Titul kostola:
P. M. Navšt. (1790)
Iné mená:
1272 Liptovský Hrádok: okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj (Liptovská stolica) 1971 pričl. o. Dovalovo; 1971–1992 pričl. o. Liptovská Porúbka , Liptovský Peter.
1808 Hrádek, Liptóújvár, 1863–1873 Hradek, 1877–1913 Liptóújvár, 1920 Hrádok, 1927– Liptovský Hrádok
Dovalovo: 1773 Dowallo, Dowallowo, 1786 Dowalló, 1808 Dovaló, Dowálow, 1863 Dowalló, 1873–1913 Dovalló, 1920–1971 Dovalovo
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Fabriky-Maša (80), 2. Lipt. Porúbka (300), 3. Lipt. Peter (60), 4. Vavrišovo (40), 5. Jamník (30).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Najstaršia farnosť na území terajšej farnosti bola v liptovskom Petre. V rokoch 1332-1335 tam bol farárom Pavel, ktorý bol povinný odvádzať pápežské desiatky. Tamojší kamenný kostol zasvätený apoštolom Petrovi a Pavlovi bol postavený v druhej polovici 13. storočia. Patril spolu s kostolom v Liptovskom Jáne (1263), kostolom dnes už zaniknutej obce Svätý Duch (1286) a kostolom vo Svätom Štefane k najstarším kostolom v hornom Liptove.
Od 14. storočia nie sú známe mená kňazov, pôsobiacich vo farnosti Svätého Petra.
Až v 16. storočí poznáme meno kňaza, ktorý patril medzi prvých, ktorí sa v tejto oblasti pridali k reformácii. Bol to Leonard, ktorý neskôr používal priezvisko Svätopeterský (Szentpétery). Vizitátor o ňom v r. 1560 napísal, že je pochybné, či bol vôbec vysvätený.
Po zániku farnosti v Liptovskom Petre v roku 1709, bola farnosť v Petre pre malý počet katolíkov zrušená a tunajší kostol spravoval katolícky farár v Liptovskom Jáne.
Liptovský Hrádok bola pôvodne osada, ktorá v minulosti vyrástla okolo hradu dostala názov Hrádek, Hrádok, od roku 1927 mesto Liptovský Hrádok. Po cirkevnej stránke hrad patril dovalovskej fare a dovalovský farár bol zároveň hradným kaplánom. Neskôr bola na hrade zriadená kaplánska stanica. Farská budova bola postavená v roku 1776, dnešný kostol Navštívenia Panny Márie bol dokončený v roku 1790, v čase veľkého rozvoja mestečka. 6. októbra 1807 bola zriadená farnosť a Liptovský Peter sa stal jej filiálkou.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Liptovský Peter) kňaz V Liptovskom Petre
1560 - - 1561 - - Svätopeterský, Leonard farár V Liptovskom Petre
1630 - - 1658 - - Svätopeterský, Leonard farár V Liptovskom Petre
1793 - - 1801 - - Mikulík, Ján kaplán miesta
1801 - - 1807 - - Schechovits, Ján kaplán miesta
1807 - - 1810 - - Bogány, Narcis farár
1807 - - 1810 - - Kahajda, Hilár farár
1810 - - 1836 - - Vitkai, Pavol sen. farár
1836 - - 1854 - - Keiser, Jakub farár
1854 - - 1854 - - Kiszel, Ján farár
1854 - - 1860 - - Szamuely, Ján farár
1860 - - 1861 - - Otto, Ján farár
1861 - - 1871 - - Kuruc, Andrej farár
1871 - - 1873 - - Kucinay, František farár
1873 - - 1879 - - Vnemcsák, Ján farár
1879 - - 1889 - - Klimčák, Jozef farár
1889 - - 1898 - - Dorner, Štefan farár
1898 - - 1901 - - Omaisz, Ignác farár
1901 - - 1902 - - Kropácz, Ján farár
1902 - - 1921 - - Teschler, Vojtech farár
1921 - - 1922 - - Oravec, Andrej farár
1922 - - 1924 - - Árgay, Jozef farár
1924 - - 1925 - - Nádaskay, František farár
1925 - - 1960 - - Dula, František farár
1960 - - 1964 - - Koperdan, Ján farár
1964 - - 1964 - - Ivák, Albín administrátor
1964 - - 1969 - - Murín Ivan, Ph. a Th.Dr. správca farnosti
1969 - - 1990 - - Koštial, Štefan správca farnosti
1990 - - 1999 - - Frielich Jozef farár