logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Liesek

Titul kostola:
sv. Michala A. (1818).
Iné mená:
1236 Liesek: okres Tvrdošín/Žilinský kraj (Oravská stolica) 1980–1990 pričl. o. Čimhová.
1773, 1786, 1877–1888 Lieszek, 1808 Liészek, Liések, 1863–1873, 1892–1913 Ljeszek, 1920– Liesek
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1943 - - 1955 - - Fitt, Jozef farár
1943 - - 1943 okt. 19. Šmiheľ, Štefan administrátor 7 mesiacov
1955 - - 1955 - - Sárený, Jozef správca farnosti
1965 - - 1967 - - Zibrin, František správca farnosti
1974 - - - - - Koma, Štefan správca farnosti