logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Levoča

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Navštívenia Panny Márie - bazilika
Iné mená:
Levoča: okres Levoča/Prešovský kraj (Spišská stolica) 1953 vyčl. v. o. Javorina; 1976 pričl. o. Závada.
1773 Leuschovia, Lőtse, Leütschau, Lewucža, 1786 Leutschau, Leutsovia, Lőcsche, Lewoče, 1808 Leutsovia, Lőcse, Leutschau, Lewoča, 1863–1913 Lőcse, 1920– Levoča
--------------------------
Závada: 1773 Zawadt, Zawada, 1786 Zawada, 1808 Závada, Tscharneblod, 1863, 1877–1902 Zavada, 1873 Zavoda, 1907–1913 Lőcseszentanna, 1920–1976 Závada
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Levočská Dolina (300), k. P. M. Ruž. (1875), 2. Závada (250), k. sv. Anny (1680).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1274 - - 1320 - - Henrich de Leucz farár
1320 - - 1370 - - Šalamon farár
1370 - - +1407 nov. 29. Herman (Levoča, 1407) farár
1410 - - 1416 - - Herman (Levoča, 1410) farár
1416 - - 1423 - - Matheus farár
1423 - - 1461 - - Martin farár
1461 - - 1461 - - Tomáš Leitor farár
1461 - - 1466 - - Gašpar Tóerchel farár
1466 - - 1484 - - Servác farár
1484 - - 1497 - - Laurentius farár
1497 - - 1507 - - Ondrej farár
1507 - - 1510 - - Šebastián (Levoča, 1507) farár
1510 - - +1513 nov. 19. Jakub (Levoča, 1510) farár
1513 feb. 2. 1522 - - Henkel, Ján farár
1522 dec. 11 +1529 nov. 9 Henkel, Sebastián farár
1529 nov. 15 1529 - - Henkel, Ján administrátor
1529 - - +1530 - - Sontag Valentinus farár
1530 nov. 10 1579 - - Moller, Juraj farár
1579 - - 1674 - - Protestantskí pastori pastori
1674 - - 1679 - - P. Melchior farár
1679 - - 1681 - - P. Urban Nidercites, SJ farár
1681 apr. 20. 1681 jún 1. P. Matej Meér farár
1681 dec. 11. 1682 sept. 3. P. Ján Surdinyi farár
1682 - - 1687 - - Protestantský pastor pastor
1687 - - 1692 - - Kazimír Meiners farár
1692 - - 1695 - - František Karí farár
1695 - - 1711 - - Győrffy, Štefan farár
1711 - - 1719 - - Faulhaber, Jozef Gašpar farár
1719 - - 1726 - - Fribeisz, Michal Ignác farár
1726 - - 1746 - - Garajský, Ján (Levoča, 1726) farár
1746 jún 3. 1749 - - Perger, Ignác farár
1749 okt. 24. +1773 nov. 5. Engelbert, Martin farár
1774 - - 1780 - - Kratzer, Ignác farár
1780 - - 1787 - - Brigido, Michal Leopold farár
1788 - - 1809 - - Krenn, Wolfgang, SJ farár
1809 - - 1839 - - Ehrnsperger, Ján farár
1840 - - 1859 - - Dulovič, Jozef farár
1861 - - 1886 - - Still Pavol farár
1886 - - 1918 - - Celestín Kompanyik farár
1919 - - 1946 - - Jozef Krššák farár
1946 - - 1946 - - Figura, Štefan správca farnosti
1947 - - 1950 - - Vojtas, Jozef farár
1950 - - 1953 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv farár
1953 - - 1986 - - Klubert, Štefan správca farnosti
1987 - - 1989 - - Tondra, František správca farnosti
1989 - - - - - Dlugoš, František farár