logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Levice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Levice: okres Levice/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)/(Hontianska stolica)
1976 pričl. o. Kalinčiakovo [(Hontianska stolica)], Malý Kiar [(Hontianska stolica)]; 1986 pričl. o. Čankov [(Hontianska stolica)], Horša [(Hontianska stolica)].
1773 Leva, Léva, Lebentz, Lewicze, 1786 Lewa, Lewenz, 1808 Léva, Lewentz, Lewice, 1863–1913, 1938–1945 Léva, 1920–1938, 1945–1948 Levice, Léva, 1948– Levice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Bory.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Šalamún (Levice, 1332) farár
1559 - - 1561 sp. - Vizkelethy Matthias. farár
1645 sp. - - - - Beke, František farár
1645 máj - 1647 sp. - Bohuslavský, Pavol farár
1647 sp. - - - - Hegy, Nicolaus kňaz
1657 sp. - - - - Moró, Ignác farár
1665 apr. 13. 1669 - - Babocsay, Pavol farár
1669 máj 9. 1675 - - Skrukics, Michal farár
1675 máj 22. 1677 - - Mikovič, Juraj farár
1677 - - 1678 - - Nyitray, Ján farár
1678 - - 1684 - - Hukarius, Ján farár
1684 sept. 23. 1693 - - Kiss, Michal (Levice, 1644) farár
1693 aug. 12. +1712 - - Čatay, Štefan farár
1712 dec. 23. 1732 - - Daráš, Pavol farár
1732 mar. 28. +1747 máj 6. Szászy, Štefan farár
1747 Jull. 22. +1752 feb. 20. Madarász, Jozef (1708-1752) farár
1752 mar. 4. 1777 dec. 15. Harmath, Martin farár
1777 dec. 15. +1804 mar. 13. Kasza, František farár
1804 máj 5. +1808 máj 5. Lexa, Ján farár
1808 Majl 16. 1833 - - Szekfü, František farár
1833 feb. 27. +1876 júl 19. Gyürky, Ladislav farár
1876 sept. 19. 1891 júl 3. Lakner, Anton farár
1891 - - 1916 - - Báthy, Ladislav farár riad. kapitulskej školy, spovedník rehoľ. sestier, 1899 titul. prepošt
1916 - - 1916 - - Porubský, Gejza administrátor
1916 - - 1926 - - Szakács, Viktor farár
1927 - - 1944 - - Mischák Štefan farár
1944 - - 1957 - - Zachar Adam farár
1957 - - 1968 - - Kelemen, Anton (1905-1974) správca farnosti
1968 - - 1970 - - Tóth, Dominik správca farnosti
1970 - - 1972 - - Škoda, Augustín správca farnosti
1972 - - 1985 ? - Fratrič, Ján správca farnosti od r. 1976 okresný dekan, r. 1979 doktorát posvätnej teológie
1986 - - 1999 - - Procházka, František správca farnosti