logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lehota

Zriadenie:
1947
Titul kostola:
Kostol sv. Anny
Iné mená:
Lehota: okres Nitra/Nitriansky kraj (nitrianska stolica)
1773 Lehotha, 1808 Lehota, Lhota, 1863–1907 Abalehota, 1913 Abaszállás, 1920– Lehota
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Zriadená 1.9.1947 odčlenením od farnosti Veľké Zálužie, ale pravdepodobne tu bola farnosť aj predtým.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1692 júl 29. 1693 apr. - Abrahamovič, Michal farár spolu s V. Zálužím
1952 - - 1958 - - Balko, Vojtech správca farnosti
1958 - - 1959 - - Mihaliak, Aurel administrátor
1959 - - 1963 - - Lintner, Ľudovít správca farnosti
1963 - - 1968 - - Hoťka, Viliam správca farnosti
1968 - - 1984 - - Bobocký, Emil správca farnosti