logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Léh(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Léh je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Szikszóskom okrese.
Má rozlohu 843 ha a žije tu 472 obyvateľov (2007).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1793 máj 31. 1796 sept. 26. Viczmándy, Ľudovít, de Zbudza farár
1802 - - 1808 - - Rozvácky, Štefan de Rozvadze administrátor
1807 sp - - - - Járossy, Ignác farár
1808 - - 1815 - - Hareznik, Matúš administrátor-farár
1815 - - 1822 - - Miklóši, Ján (1782-1835) administrátor
1822 - - 1823 - - Tóth Ján administrátor
1823 - - 1822 - - Kisdy, Ladislav administrátor
1824 - - 1852 - - Madáci, Štefan administrátor-farár
1843 - - 1859 - - Kádas, Anton administrátor
1859 - - 1864 - - Roth, Michal administrátor
1864 - - 1876 - - Mlinárcsik, Jozef administrátor-farár
1876 - - 1882 - - Sulyoky, Alexander administrátor
1882 - - 1884 - - Szabó, Ľudovít administrátor
1884 - - 1887 - - Szerdahelyi, Ján, de Ágh - Černyö administrátor
1887 - - 1888 - - Andráščik, Ján (1860-1906) administrátor
1888 - - 1889 - - Szkurkay, Leonard administrátor
1889 - - 1895 - - Albrecht, Štefan administrátor
1889 - - 1889 - - Szekey, Viktor administrátor
1895 - - 1902 - - Homoky, Ľudovít, de Gaáll administrátor
1902 - - - - - Makovszky, František administrátor-farár
1945 ? - - - - Pásztor, Karol administrátor