logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lazany

Zriadenie:
1806
Titul kostola:
Kostol Panny Márie Snežnej
Iné mená:
1195 Lazany: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Lazan, Lazany, 1786, 1863–1907 Lazán, 1808 Lazán, Lazany, 1913 Bajmóclazán, 1920– Lazany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Poruba (1.295), k. sv. Mikuláša (1485), kap. P. M. Nep. Poč. (1902), 2. Kanianka (579), k. P. M. Nep. Srdca (1902).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť bola zriadená r. 1788. Jozef II prinútil všetkých cirkevných feudálov, aby zriadili na svojom území nové farnosti, kde to vyžadovala potreba. Tak aj rektor bojnickej altárie musel zriadiť laziansku farnosť. Sídlo farnosti bolo pôvodne určené do Poruby, aby sa vzkriesila farnosť, ktorá tu kedysi údajne jestvovala. Tu sa ubytoval kňaz Lányi, ale keď sa mu za byt ušla iba izbička, vrátil sa do Žarnovice za kaplána. Uprázdnenie využili Lazanci, našli byt v miestnom vojenskom dome a tak získali súhlas prepošta Váradyho, aby bolo sídlo farnosti v Lazanoch. Ako fond na výživu miestneho kaplána dal jednu roľnícku usadlosť, ktorú mali farníci obrábať. Neskoršie na zákrok biskupa vzal pozemky späť a určil plat 300 fl. ročne. 1806 bola miestna kapl. stanica systemizovaná na farnosť.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1789 - - Lányi, Jozef (Hliník, -1812) miestny kaplán z Poruby
1789 - - 1789 - - Kyseľ, Martin miestny kaplán
1789 - - 1790 - - Administrovali z Bojníc excurrendo
1790 - - 1791 - - Polóni, Alojz miestny kaplán
1791 - - 1812 - - Pintér, Michal miestny kaplán
1812 - - 1817 - - Janík, Ján farár
1817 - - 1818 - - Pátek, František administrátor
1818 - - 1828 - - Sadliš, Ján farár
1828 - - 1835 - - Etthofer, Ján farár
1835 - - 1851 - - Jakubík, Jozef farár
1851 - - 1852 - - Grellneth, Alojz administrátor
1852 - - 1879 - - Laťák, Daniel farár
1879 - - 1887 - - Kluch, František farár
1887 - - 1890 - - Lukáč, Ignác farár
1890 - - 1898 - - Bartáky, Juraj farár
1898 - - 1904 - - Kačka, Jozef farár
1904 - - 1924 - - Murgaš, Ján farár
1924 - - 1936 - - Briška, Peter farár
1936 - - 1937 - - Minárik, Michal správca farnosti
1937 - - 1943 - - Záhora, Ján farár
1944 - - 1948 - - Minárik, Michal správca farnosti
1948 - - 1949 - - Petruch, Jozef správca farnosti
1950 - - 1958 - - Szénasi, Ľudovít Alojz, SchP farár
1958 - - 1976 - - Bella, Ondrej správca farnosti
1976 - - 1980 - - Žatko, Jozef (1926-1998) správca farnosti
1980 júl 1. 1988 júl 1. Galis, Tomáš správca farnosti