logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lamač

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1752
Titul kostola:
Kostol sv. Margity, panny a mučenice;teraz Margity Uhorskej
Iné mená:
Bratislava-Lamač: Bratislava/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
Lamač: 1773 Lamacs, Blamenau, Lamacž, 1786 Lamacsch, Plamenau, 1808 Lamacs, Blumenau, Plamenau, Lamač, 1863 Lamács, 1873–1913 Lamacs, 1920–1946 Lamač, r.1946 pričl. k Bratislave
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 a 1562 - sp. - Blažej (Lamač, 1561) farár
1752 sept. 24. 1757 mar. 27. Machan, Ján farár
1757 mar. 31. +1764 dec. 12. Koleda, Mikuláš farár
1765 jan. 19. +1772 feb. 22. Juračka, Martin farár
1772 feb. 29. 1822 nov. 12. Tahy, Štefan Jozef farár
1822 nov. 12. 1844 nov. 22. Rikker, Jozef farár
1844 nov. 22. 1861 feb. 6. Dobiáš, František farár
1861 feb. 7. 1862 mar. 17. Kleinhans, Ignác (1817-1884) farár
1862 mar. 17. 1866 mar. 30. Dónay, Ján farár
1866 apr. 8. 1888 - - Franz, Ján farár
1889 - - 1891 - - Ranko, Štefan farár
1891 po - 1909 - - Hilbert, Ján administrátor, farár
1909 po - 1913 - - Božek, Peter administrátor
1913 - - 1922 - - Žák Ján farár
1923 - - 1931 - - Pastírik Ernest farár
1931 - - 1937 - - Belopotocký, František farár
1937 po - 1937 po - Koža, Karol Ján, OFM administrátor
1937 - - 1948 - - Benedikovič Julián administrátor
1948 - - 1952 - - Benedikovič Julián farár
1952 - - 1960 - - Chrenko, Štefan správca farnosti
1960 - - 1964 - - Hrčka, Justín František, OFM správca farnosti
1964 - - 1965 - - Slezák, Silvester správca farnosti
1965 - - 1971 - - Kaňka, Ferdinand správca farnosti
1971 - - 1973 - - Šoka, Silvester správca farnosti 1974 cirk. sudca
1973 - - 1981 - - Gubala, Alojz správca farnosti
1980 - - 1983 - - Kalúz, Anton správca farnosti
1983 - - 1983 - - Minarovič, Jozef správca farnosti
1983 - - 1992 - - Sucháň Ján, správca farnosti
1992 - - - - - DAŇO Rudolf farár