logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ladice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Ladice okres Zlaté Moravce/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)/(Nitrianska stolica)
po 1882 zlúč. o. Ladice [(Tekovská stolica)] a Ladice [ (Nitrianska stolica)].
1888–1902 Lédec, 1907–1913 Barslédec, 1920 Ladice, 1927–1938 Ladice, Lédec, 1939– Ladice

[(Nitrianska stolica)]: 1773, 1786 Lédecz, Ladicze, 1808 Lédecz, Ladec, Ladice, 1863–1882 Lédec
[(Tekovská stolica)]: 1773 Lidecz, Laditz, Ladicze, 1786 Lidecz, 1808 Lédecz, Ladec, Ladice, 1863–1882 Lédec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Kostolany pod Tríbečom (800), k. sv. Juraja (13. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján (Kostoľany pod Tribečom, 1332) farár
1560 a 1561 - sp. - Ladislav (Dolný Kubín, 1560) farár
1610 - - - - - Pereszthegyi, Michal Martin farár
1630 sp. - - - - Kalinay, Michal farár
1631 - et 1632 - - Szécsy, Jakub farár
1647 sp. - - - - Raphael, Ján farár
1657 - - - sp. - Megyery, Jakub farár
1665 okt. 20. - - - Černáky, Ján licenciát v Kostoľanoch pod Tríbečom teraz fil. f. Ladice
1667 máj 17. 1671 - - Berzevici, Lukáš farár
1671 apr. 13. 1672 - - Meszárics, Andrej Bartolomej farár
1672 máj 6. 1680 - - Gyárfás, Benedikt farár
1680 jún 22. 1687 mar. 14 Csalóközy, Andrej farár
1687 mar. 14 1689 feb. 18 Kovácsóczy, Michal farár
1689 apr. - 1694 - - Ozeblics, Peter farár zároveň Jelenec a Kost. pod Trib.
1694 mar. 28. 1695 - - Gál, Adam farár
1695 máj 16. 1698 - - Ungváry Joannes. farár
1698 apr. 12. 1704 jan. 28. Szolcsányi, Štefan farár
1704 feb. 8. 1710 - - Buday, Imrich farár
1710 apr. 3. 1713 - - Dobronay, František farár
1713 máj 29. 1719 apr. 10. Hulík, Ján farár
1719 máj 16. +1755 apr. 13. Tessényi, Ján farár
1755 Majl 2. +1757 aug. 9. Névery, František farár
1757 aug. 26. 1759 - - Korniš, František farár
1759 máj 8. +1760 okt. 12. Malonyay, Ján farár
1760 okt. 16. 1779 nov. 30. Kovács, Alexander farár
1779 dec. - +1786 feb. 20. Tessényi, Alexander farár
1786 - - +1816 máj 24. Baraňaj, Matej Tadeáš farár
1816 aug. 13. 1821 - - Bartoš, Jakub farár
1821 - - +1824 máj 16. Szabó, Štefan (Ladice, -1824) farár
1824 jún 8. 1841 máj 5. Okoličáni, Pavol farár
1841 máj 5. +1851 nov. 19. Vilt Michael. farár
1851 dec. 9. +1869 máj 17. Wachtler Carolus. farár
1869 sept. 1. 1898 - - Kabina, Andrej farár
1898 - - 1905 - - Borbás, Ladislav administrátor
1905 - - 1932 - - Borbás, Ladislav farár
1932 - - 1932 - - Mészáros Jozef administrátor
1932 - - 1932 - - Obert, Alexander farár
1932 - - 1940 - - Országh Alexius administrátor
1940 - - 1962 - - Zachár Rudolf farár
1962 - - 1993 po - Urbán Ondrej, správca farnosti
1962 - - - - - Urbán, Andrej farár