logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kúty

Zriadenie:
1809
Titul kostola:
Kostol sv. Jozefa
Iné mená:
Kúty: okres Senica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Kuthy, Kuty, 1786 Kuthi, 1808 Kúti, Kúty, 1863 Kutty, 1873, 1888–1902 Kutti, 1877–1882 Kuti, 1913 Jókút, 1920– Kúty
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1784 - - +1803 apr. 25. Turcsek, Lucius, OFMCap farár
1803 - - 1804 - - Kreskay, Pavol farár
1805 - - 1806 - - Intibus, Jozef farár
1806 - - 1811 - - Madovčík, Juraj farár
1811 - - 1815 - - Kmeť, Gašpar farár
1815 - - 1819 - - Beňácky, Dizmas farár
1819 - - +1844 apr. 2. Schmidt, Jozef (1781-1844) farár
1844 - - 1856 - - Matejka, Jozef farár
1856 - - 1861 - - Bartoň, František farár
1861 - - +1879 apr. 26. Radlinský, Andrej Ľudovít farár
1880 feb. - +1891 dec. 2. Dopjera, Michal farár
1892 - - 1892 - - Tomeček, Michal farár
1892 - - 1914 - - Pukančík, Štefan farár
1914 - - +1915 - - Burándik, Štefan administrátor, farár
1915 - - 1922 - - Makász Jozef farár
1915 po - 1928 - - Žák Michal administrátor
1922 - - 1938 - - Käsmayer, Jozef farár
1939 - - 1953 - - Mikulka, Anton farár
1953 - - 1956 - - Ovšenka Ján farár
1956 - - 1958 - - Šimek, František správca farnosti
1958 - - 1969 - - Žák, Štefan správca farnosti
1969 - - 1970 - - Bajcár, Karol správca farnosti
1971 - - 1990 - - Kebis, Anton správca farnosti
1995 júl 1. 2004 júl 1. Mikula Bohumil, administrátor