logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kuchyňa

Zriadenie:
1729
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Kuchyňa: okres Malacky/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1951 vyčl. v. o. Záhorie.
1773 Konyha, Kuchel, Kuchina, 1786 Konyha, Kuchinn, Kuchl, 1808 Konyha, Kuchel, Kuchyňa, 1863–1913 Konyha, 1920– Kuchyňa
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1729 apr. 21. +1732 apr. 19. Dubnik, Martin farár
1732 máj 1. +1774 nov. 2. Polakovič, Ján (1704-1774) farár
1774 dec. 13. +1799 máj 14. Križan, Pavol farár
1799 - - +1831 sept. 22. Kasanický, Ján farár
1831 - - +1860 apr. 27. Markovič, Anton (1787-1860) farár
1860 - - +1878 apr. 11. Sztopek, Matej farár
1878 - - 1878 - - Szkokánek, Jozef administrátor
1878 júl - +1911 - - Mayer, Peter farár
1911 - - 1911 - - Petrás, Ludovicus administrátor
1911 - - 1912 - - Rabenseifer, Hubert farár
1913 - - 1931 - - Božek, Peter farár
1932 - - 1934 - - Zakar, Viliam administrátor
1934 - - 1938 - - Zakar, Viliam farár
1938 - - 1974 - - Ondriaš, Michal správca farnosti
1974 - - 1979 - - Kľaček, Adjut Jozef, OFM správca farnosti
1979 - - 1991 - - Lackovič Alojz, administrátor