logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Krakovany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Krakovany: okres Piešťany/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1944 pričl. o. Stráže.
1773 Krakovan, Krakowany, 1786 Krakowán, 1808 Krakován, Krakowany, 1863–1907 Krakován, 1913 Krakovány, 1920– Krakovany
---------------
Stráže: 1773 Sztrása, 1786 Strascha, 1808 Strázsa, Sztrázsa, Stráže, 1863–1898 Sztrázsa, 1900–1913 Vágőr, 1920 Stráža, 1927–1944 Stráže
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Ostrov (1.260), k. sv. Imricha (1804), kap. P. M. Sedemb. (1810), 2. Trebatice (1.320), k. sv. Štefana (1851), kap. Najsv. Troj. (1920), kap. P. M. Naneb. (1800).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1560 sp. - - - - Štefan (Chtelnica, 1560) farár
1613 sp. - - - - Szomolányi, Krištof farár
1630 a 1634 - sp. - Ozoróczy, Krištof farár
1647 sp. - - - - Szucsán, Martin farár
1657 sp. - - - - Dubovský, Matej farár
1665 máj 6. 1671 - - Kovačich, Andrej farár
1671 apr. 26. 1672 jan. - Bludovič, Ján farár
1672 - - 1673 - - Jaslóci, Juraj farár
1674 feb. 10. 1676 - - Jančovič, Ján (Krakovany, 1674) farár
1676 - - 1680 - - Horváth, Andrej (1644-1714) farár
1680 jún 3. 1693 sept. 9. Collitius Thomas farár
1693 apr. 21. 1697 - - Horváth, Štefan (1657-po r. 1697) farár
1697 apr. 27. 1701 - - Váralány Georgius. farár
1701 nov. 15. 1703 apr. 10. Talian, Martin farár
1703 mar. 28. +1709 aug. 14. Mráz, Juraj farár
1709 aug. 23. 1710 aug. 12. Čulík, Martin farár
1710 aug. 12. 1712 okt. 6. Liczey, Ján farár
1712 okt. 9. 1715 mar. 27. Kubovič, Pavol farár
1715 mar. 28. +1740 máj 11. Haláči, Ján farár
1740 jún 18. +1751 dec. 18. Urbánovszky Georgius. farár
1751 nov. 24. +1764 sept. 14. Murényi, Juraj farár
1764 sept. 21. +1800 nov. 1. Smetana, Ján (Krakovany, 1800) farár
1800 nov. 25. +1823 apr. 9. Ondreak, Ján farár
1823 jan. 27. +1850 jan. 20. Halma, Jozef farár
1850 jan. 24. +1865 nov. 12. Biróczi, Augustín farár
1866 - - +1871 feb. 12. Mráz, Imrich farár
1871 apr. 17. +1879 apr. 19. Faludi, František (1829-1879) farár
1879 jún 20. 1888 - - Lukáč, Ladislav farár
1888 - - +1896 dec. 31. Holeksy, Jozef farár
1897 - - 1926 - - Markovič, Michal farár
1926 - - 1927 - - Gazsó, Anton administrátor
1927 - - 1932 - - Žilinčan Vojtech farár
1932 - - 1935 - - Žilinčan Vojtech správca farnosti
1965 - - +1969 - - Frívaldský, Jozef (1912-1965) správca farnosti
1969 - - 1982 - - Bednár František, správca farnosti
1982 - - 1991 - - Drška Vladimír, správca farnosti
1992 - - - - - Sucháň Ján, farár
1992 - - 1992 júl - Jakúbek, Ján farár