logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Krahule

Zriadenie:
1806
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Nepomuckeho
Iné mená:
Krahule : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1980–1992 pričl. k o. Kremnica.
1808 Bleyfuss, Plowes, 1888 Blaufuss, 1892–1913 Kékellő, 1920 Blajfus, Krahule, 1927–1946 Blaufuss, 1946–1980, 1992– Krahule
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Do r. 1788 patrila ku farnosti v Krem. Baniach. T. r. tu zriadili kaplánsku stanicu, ktorú systemizovali r. 1806 na faru. R. 1814 sa ponosovali farníci magistrátu, že sa kňazi často menia a majú s tým nemalé výdavky, preto žiadali, aby duchovnú správu prevzali krem. františkáni. Žiadosti nebolo vyhovené. Od r. 1945 je spravovaná z Kremnice.
Farnosť bola zrušená 1. 2. 1994, teraz sú filiálkou farnosti Kremnické Bane.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1790 - - Hartl, Jakub Severín miestny kaplán
1790 - - 1794 - - Presits, Apolón miestny kaplán
1794 - - 1802 - - Maixner, Ignác miestny kaplán
1802 - - 1804 - - Andreades František miestny kaplán
1804 - - 1806 - - Veis Ignác miestny kaplán
1806 - - 1810 - - Vagner Ján farár
1810 - - 1812 - - Mogyory, Jozef farár
1812 - - 1815 - - Faller, Ignác farár
1815 - - 1824 - - Gerliczy, Anton farár
1824 - - 1827 - - Ertl, František farár
1827 - - 1833 - - Vallovits František farár
1833 - - 1842 - - Chredich, Leopold farár
1842 - - 1847 - - Grellneth, Alojz farár
1847 - - 1852 - - Kleinhans, Ignác (1813-1876) farár
1852 - - 1859 - - Špánik Ján farár
1859 - - 1871 - - Luft, Alojz farár
1871 - - 1874 - - Sófa, Karol farár
1874 - - 1881 - - Dvorský, Eduard farár
1882 - - 1890 - - Osvald, Vojtech farár
1890 - - 1892 - - Turek Karol farár
1892 - - 1894 - - Holbay, Ľudovít farár
1894 - - 1904 - - Buocz, Alexander farár
1904 - - 1919 - - Jozif, Ladislav farár
1919 - - 1925 - - Bitterer, Karol farár
1925 - - 1932 - - Felix, Július farár
1932 - - 1945 - - Felix, Vojtech farár
1945 - - 1990 - - Administruje sa z Kremnice. excurrendo