logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Košeca

Zriadenie:
v XIV. st. už jestvovala
Titul kostola:
Nanebovzatia Panny Márie (1799)
Iné mená:
1053 Košeca: okres Ilava/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) po 1895 pričl. o. Nozdrovice.
1773 Kossa, Kossecza, 1786 Kóscha, Koschecza, 1808 Kossa, Kassa, Kosseca, Kossice, 1863, 1888 Kassza, 1873–1882 Kaszsza, Kossa, 1892–1913 Kasza, 1920– Košeca
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Ladce (2.230), k. sv. Valentína (1747), kap. Ukriž. Spas. (1945), kap. Ukriž. Spas. v Lad
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Košeca,1332) farár
1509 a 1519 - - - Andrej(Košeca,1509) farár
1561 - - - - - Ugrocenus, Ján farár
1672 - - +1711 - - Bartovics, Thomas farár
1711 - - 1712 - - Galgóczy, Paulus farár
1712 dec. 28. 1717 - - Magin, Ján Baltazár farár
1718 jan. 3. 1721 - - Ladislaides, Ján farár
1721 - - 1736 - - Cservienka, Michael farár
1736 - - +1749 - - Ripňanský, František farár
1749 - - 1758 - - Kolbay, Štefan farár
1758 - - +1802 jún 16. Budinszky, Nicolaus farár
1802 - - +1846 júl 6. Kuliffay, Georgius farár
1846 - - +1890 máj 8. Emmanuel, Jozef farár
1890 - - 1910 - - Monček, Jozef farár
1910 - - 1912 - - Ronchetti, Jozef administrátor
1912 - - 1918 - - Beňo, Michal administrátor
1918 - - 1922 - - Diera, Ignác (1865-1940) farár
1922 - - 1939 - - Gallo, Šimon administrátor, farár
1939 - - 1959 - - Kocúr, Anton administrátor, farár
1959 okt. 15. +1995 dec. 11. Polčin, Jozef správca farnosti 1965 okr. dekan P. Bystrica, 1969 dekan dištr. Ilava, 1977 č. kanonik