logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Komárno

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1860
Titul kostola:
Kostol sv. Rozálie
Iné mená:
Komárno: okres Komárno/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica)
1979 pričl. o. Nová Stráž.
1773 Comaromium, Komárom, Kommorn, Komarno, 1786 Komorn, Comaromium, Komárom, Komárno, 1808 Comaromium, Komárom, Komorn, Komárno, 1863–1913, 1938–1945 Komárom, 1920–1938, 1945– Komárno
---------------
Nová Stráž: 1773 Uj-Falu, 1786 Ujfalu, Neudorf, 1808 Újfalu, Neudörfel, 1863 Újfalu, 1873–1907 Dunaújfalu, 1913–1920, 1938–1945 Örsújfalu, 1927–1938, 1945–1948 Nová Stráž, Örs-Újfalu, 1948–1978 Nová Stráž
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Hliník-Kava (1.200), kap. sv. Imricha (st.), 2. Vŕbová n. Váh. (1.200), os.: Hadovce, Hosp. škola, Harčáše, Koc. dvor, M. Iža, Lándov, N. Osada, V. Bene.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Komárno) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Komárno) farár
1332 medzi 1337 - - - Blažej(1332,Komárno) kňaz
1562 sp. - - - - Lukáš (Komárno, 1562) farár
1562 sp. - - - - Tiburtius farár
1605 sp. - - - - Dionýz (Komárno, 1605) farár
1624 - - - - - Fodor Stephanus, S. J farár
1638 - - - - - Gostoni, Štefan (1739-1817) farár
1660 - - - - - Bukel Sigismundus, S. J farár
1665 - - 1667 - - Szentpáli Stephsnus, S. J farár
1668 - - 1670 - - Strobb Mathias, S. J farár
1670 - - 1675 - - Merskraut Joannes, S. J farár
1676 - - - - - Steder Carolus, S. J farár
1680 - - 1682 - - Welti Petrus. S. J farár
1683 - - +1684 feb. 24. Moser Jonnnas Bapt., S. J farár
1684 - - 1687 - - Fáber, Juraj, SJ farár
1687 - - 1690 - - Mangen Carolus, S. J. farár
1691 - - 1692 - - Schoetter Carolus. S. J farár
1692 - - 1693 sept. - Schuhäkl Maximilian, S. J. farár
1693 - - 1694 - - Markievich Jacobus, S. J farár
1695 - - 1696 - - Wenner Josnnes, S. J farár
1700 - - 1706 - - Pahi Joannes, S. J farár
1706 - - 1707 - - Örtl Eridericus, S. J farár
1707 - - 1708 - - Ravas, František, SJ farár
1708 - - 1709 - - Jurkovič, Ján Baptista, SJ farár
1709 - - 1711 - - Papp Franciscus, S. J farár
1711 - - 1712 - - Prast Stephanun, S. J farár
1712 - - 1714 - - Piculi Michael. S. J farár
1715 - - 1729 - - Cserkó Stephnnus, S farár
1730 - - 1738 - - Kissóczy Michael, S. J. Missionarius farár
1739 - - 1762 dec. 27. Ribics Franciscus Xav., S. J farár
1763 - - 1765 - - Kőver, Andrej, SJ farár
1766 - - 1772 - - Buzás Jonnnes Bapt., S. J farár
1773 - - 1774 - - Tiborcz, Ján farár
1774 - - +1775 - - Tarnóczy, Anton farár
1775 - - 1793 apr. 24. Matzer, Peter farár
1793 júl 4. +1800 mar. 26. Hury, Pavol farár
1800 mar. 31. 1809 dec. 1. Strajter, Jozef farár
1809 - - +1827 aug. 25. Viturka Georgius. farár
1827 okt. 5. 1843 - - Szemes, Juraj farár
1843 - - 1846 apr. 16. Turanský, Herman farár
1846 apr. 16. 1852 mar. 29. Lipovnický, Štefan farár
1852 mar. 29. 1853 júl 28. Csáktornyay, Anton farár
1853 júl 28. 1866 jan. - Paunácz, Michal farár
1866 feb. 10. 1881 - - Meszlényi, Július farár
1882 jan. 25. 1899 - - Molnár, Ján (1850-po r. 1920) farár
1900 - - 1900 - - Böschatt, František administrátor
1900 - - 1915 - - Kutschera Josephus farár
1915 - - 1916 - - Farda, Adolf administrátor
1916 - - 1918 - - Madurkay, Mikuláš farár
1919 - - 1923 - - Solymossy Dezider administrátor 1919-1921 kaplán.
1922 - - 1936 - - Majer Imrich farár
1936 - - 1953 - - Lestár, Štefan farár
1953 - - 1969 - - Gajdoš, Jozef (1907-1979) správca farnosti 1954 okr. dekan
1969 - - +1985 - - Matuška, Pavol správca farnosti dekan, 1973 t. kanonik
1990 - - 1991 - - Magyar Karol, farár Komárno 1991 dekan