logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Komárno

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1860
Titul kostola:
Kostol sv. Rozálie
Iné mená:
Komárno: okres Komárno/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica)
1979 pričl. o. Nová Stráž.
1773 Comaromium, Komárom, Kommorn, Komarno, 1786 Komorn, Comaromium, Komárom, Komárno, 1808 Comaromium, Komárom, Komorn, Komárno, 1863–1913, 1938–1945 Komárom, 1920–1938, 1945– Komárno
---------------
Nová Stráž: 1773 Uj-Falu, 1786 Ujfalu, Neudorf, 1808 Újfalu, Neudörfel, 1863 Újfalu, 1873–1907 Dunaújfalu, 1913–1920, 1938–1945 Örsújfalu, 1927–1938, 1945–1948 Nová Stráž, Örs-Újfalu, 1948–1978 Nová Stráž
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Hliník-Kava (1.200), kap. sv. Imricha (st.), 2. Vŕbová n. Váh. (1.200), os.: Hadovce, Hosp. škola, Harčáše, Koc. dvor, M. Iža, Lándov, N. Osada, V. Bene.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Komárno) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Nicolaus capellanus s. Andreae farár
1332 medzi 1337 - - - Blažej(1332,Komárno) kňaz
1562 sp. - - - - Lukáš (Komárno, 1562) farár
1562 sp. - - - - Tiburtius. farár
1605 sp. - - - - Dionýz (Komárno, 1605) farár
1624 - - - - - Fodor Stephanus, S. J farár
1638 - - - - - Gostoni, Štefan (1739-1817) farár
1660 - - - - - Bukel Sigismundus, S. J farár
1665 - - 1667 - - Szentpáli Stephsnus, S. J farár
1668 - - 1670 - - Strobb Mathias, S. J farár
1670 - - 1675 - - Merskraut Joannes, S. J farár
1676 - - - - - Steder Carolus, S. J farár
1680 - - 1682 - - Welti Petrus. S. J farár
1683 - - +1684 feb. 24. Moser Jonnnas Bapt., S. J farár
1684 - - 1687 - - Fáber, Juraj, SJ farár
1687 - - 1690 - - Mangen Carolus, S. J. farár
1691 - - 1692 - - Schoetter Carolus. S. J farár
1692 - - 1693 sept. - Schuhäkl Mnximiliamm, S. J farár
1693 - - 1694 - - Markievich Jacobus, S. J farár
1695) - - 1696 - - Wenner Josnnes, S. J farár
1700 - - 1706 - - Pahi Joannes, S. J farár
1706 - - 1707 - - Örtl Eridericus, S. J farár
1707 - - 1708 - - Ravasz Franciscus, S. J farár
1708 - - 1709 - - Jurkovič, Ján Baptista, SJ farár
1709 - - - - - Papp Franciscus, S. J farár
1711 - - 1712 - - Prast Stephanun, S. J farár
1712 - - 1714 - - Piculi Michael. S. J farár
1715 - - 1729 - - Cserkó Stephnnus, S farár
1730 - - 1738 - - Kissóczy Michael, S. J. Missionarius farár
1739 - - 1762 dec. 27. Ribics Franciscus Xav., S. J farár
1763 - - 1765 - - Kőver, Andrej, SJ farár
1766 - - 1772 - - Buzás Jonnnes Bapt., S. J farár
1773 - - 1774 - - Tiborcz Joannes Bapt. farár
1774 - - +1775 - - Tarnóczy Antonius. farár
1775 - - 1793 apr. 24. Matzer, Peter farár
1793 júl 4. +1800 mar. 26. Hury, Pavol farár
1800 mar. 31. 1809 dec. 1. Strajter Josephus. farár
1809 - - +1827 aug. 25. Viturka Georgius. farár
1827 okt. 5. 1843 - - Szemes Georgius. farár
1843 - - 1846 apr. 16. Thuránszky de Thurik et Komjátna Hermannus. farár
1846 apr. 16. 1852 mar. 29. Lipovnický, Štefan farár
1852 mar. 29. 1853 júl 28. Csáktornyay, Anton farár
1853 júl 28. 1866 jan. - Paunácz, Michal farár
1866 feb. 10. 1881 - - Meszlényi, Július farár
1882 jan. 25. - - - Molnár, Ján (1850-po r. 1920) farár
1915 - - 1916 - - Farda, Adolf administrátor
1945 - - 1947 - - Žemla Alojz, SDB, ThDr. správca farnosti vypomáhal pri výchove maďarských bohoslovcov
1952 po - 1955 - - Csudai, Alexander správca farnosti
1953 - - 1969 - - Gajdoš Jozef, správca farnosti 1954 okr. dekan
1969 - - +1973po - - Matuška, Pavol správca farnosti dekan, 1973 t. kanonik