logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kolta

Zriadenie:
1787
Titul kostola:
Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Iné mená:
Kolta : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica)
1863– Kolta
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1786 - - 1792 - - Lányi, Michal farár
1792 nov. 16. +1798 dec. 21. Markovič, Jozef farár
1799 mar. 12. 1802 - - Gulík, Michal farár
1802 - - 1806 nov. 26. Termézy, Adam farár
1806 - - 1820 aug. 7. Csery, Ján farár
1820 dec. 27. 1821 feb. 22. Kárász, Jozef farár
1821 máj 8. 1826 feb. 11. Csoka, Gabriel farár
1826 feb. - 1826 jún - Jastrabský, Štefan farár
1826 jún 13. 1827 nov. 27. Szmetenay, Ján farár
1828 mar. 18. 1851 jún 1. Sarlay, František farár
1851 - - 1852 okt. - Keller, Michal farár
1852 nov. 6. 1887 - - Simonffy, Eduard farár
1889 - - 1893 - - Tóth, Marek administrátor
1893 - - +1917 júl 29. Tóth, Marek farár
1918 - - 1920 - - Vezér, Július administrátor
1921 - - 1922 - - Wéber Michal administrátor
1921 po - 1923 - - Pánik Anton administrátor
1922 - - 1947 - - Eliáš Štefan farár 1945 zást. dekana Dvory nad Žitavou
1947 - - 1956 - - Kubík, Anton administrátor
1948 - - 1949 - - Miklovič, Alojz správca farnosti
1949 - - 1958 - - Gála Ján správca farnosti
1962 - - 1964 - - Kozár Michal, správca farnosti
1964 - - 1968 - - Smolík Štefan
1968 - - 1971 - - Bujna, František správca farnosti
1971 - - 1972 - - Horvátik, Jozef od sv. Alojza, SchP správca farnosti
1973 - - 1979 - - Válek, Ondrej administrátor