logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kobyly

Zriadenie:
zmienka 1455
Titul kostola:
P. M. Obet. (1935).
Iné mená:
991 Kobyly: okres Bardejov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Lofalva, Kobula, 1786 Lófalu, Kobula, 1808 Lófalva, Lófalu, Kobilé, 1863–1913 Lófalu, 1920 Kobyle, Kobulie, 1927– Kobyly
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kľušov (900), k. sv. Cyrila a Metoda (1971) 2. Janovce (350), k. B. S. J. (1968), kap. Všechsv., cint. (1850) 3. Kľuš. Zábava (50), kap. P. M. Naneb. (1924).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Bortardus(Kobyly,1332) kňaz
1755 sp. - - - - Augustini, Sebastián farár
1793 mar. 17. 1797 mar. 27. Kmetz, Jozef farár
1797 mar. 28. 1832 - - Apáthy, Bernard, OFM administrátor
1833 - - 1835 - - Gažík, Jozef administrátor
1835 - - 1836 - - Bohucký, Tomáš administrátor
1837 - - 1837 - - Hrebicsek, Canutus, OFM administrátor
1837 - - 1855 - - Gallé, Anton administrátor
1855 - - 1866 - - Szkurkay, Augustín administrátor-farár
1866 - - 1879 - - Košút, Arnold administrátor
1879 - - 1894 - - Grofcsik, Štefan administrátor
1895 - - 1900 - - Szabó, Július administrátor
1900 - - 1901 - - Parizsa, Stanislav, OFM administrátor
1901 - - 1901 - - Novák, František (1873-1901) administrátor
1902 - - 1902 - - Dvorscsák, Andrej administrátor
1902 - - 1912 - - Galyavszky, Juraj administrátor
1912 - - 1915 - - Beliš, Ján farár
1915 - - 1925 - - Absolon, Eduard administrátor
1926 - - 1931 - - Kubík, Jozef (1871-1931) administrátor
1932 - - 1937 - - Kravjanský, Alojz administrátor
1938 - - 1942 - - Kováčik, Juraj (1895-1962) administrátor
1942 - - 1950 - - Macko-Družbacký, Ján farár
1951 mar. 1. 1969 - - Machala, Jozef farár
1969 - - 1972 - - Juhás, Jozef (1920-2002) administrátor
1972 - - 1974 - - Józsa, Ján Ladislav správca farnosti
1974 - - 1990 - - Murenko, Andrej správca farnosti, farár
1990 - - 2000 - - Tkáčik Ján farár