logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kláštor pod Znievom

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša
Iné mená:
Kláštor pod Znievom: okres Martin/Žilinský kraj (Turčianska stolica) 1971 pričl. o. Lazany.
1773 Znio-Várallya, Kloster, Klaster, 1786 Znio-Wárallya, Kloster, Klasster, 1808 Zniovárallya, Znyiovárallya, Kloster, Kühhorn, Kloster-Kühhorn, Klásster, 1863 Znyóvárallya, 1873 Klastorznióváralja, 1877–1913 Znióváralja, 1920 Kláštor pod Zniovom, 1927– Kláštor pod Znievom
-----------------------
Lazany: 1773 Lazán, Lazanj, 1786, 1863–1888, 1898–1907 Lazán, 1808 Lazán, Lazany, 1892–1895 Lazan, 1913 Lazány, 1920–1971 Lazany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Lazany (237), kap. sv. Jozefa (1890),
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť bola založená pravdepodobne v dobe, keď benediktíni tu mali kláštor. Farnosť bola osobitná jednotka duchovnej správy, ktorá nemala nič s kláštorom. Možno ju považovať aj za hradnú faru, lebo hrad bol strediskom stredného Turca. Fara sa spomína v decimačných protokoloch páp. desiatku. Za doby reformácie sa farnosť viackrát dostala do správy evanjelikov, ale nebolo to tak, ako v iných farnostiach, lebo zemepanská držba tomu zabraňovala.

Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1252 - - - - - Martin (Kláštor pod Znievom, 1252) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Juraj (Znievske Podhradie, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Jakub(1332,Kláštor pod Znievom) kňaz
1360 - - - - - Pavol (Kláštor pod Znievom, 1360) farár
1422 - - - - - Šimon(Kláštor pod Znievom) kňaz
1456 - - - - - Parochus S. Nicolai de Turócz farár
1559 - - - - - Perina, Ladislav farár
1560 - - - - - Ján (Zniev, 1560) farár
1652 - - 1664 - - P. Dragovicz Martinus, S. J farár
1664 - - 1680 - - P. Závody Adamus, S. J farár
1680 - - 1712 - - spravujú jezuiti spoločná správa P. Martinek S.J.; P. Csernik S.J.
1712 máj 3. 1713 - - Sztrányay, Juraj farár
1713 apr. 21. 1713 nov. 23. Germani, Andrej farár
1713 dec. 39. 1720 - - Soblahovič, Juraj farár
1720 sept. 19. +1765 jan. 6. Kanyovics, Matej farár
1765 feb. 9. 1778 - - Zilkay Stephanus. farár
1778 - - 1783 - - Ceppan, Ignác farár
1783 - - 1786 - - Administrovali exjezuitl spoločná správa
1786 - - 1787 - - Kyseľ, Martin farár
1787 - - 1788 - - Andaházy, Jozef z Ostrihomu administrátor
1788 - - 1812 - - Valentini, Ján farár
1812 - - 1812 - - Divisch, Mikuláš administrátor
1812 - - 1826 - - Lassovszký, František farár
1826 - - 1827 - - Listšák, Andrej administrátor
1827 - - 1840 - - Miškovič, Ernest farár
1840 - - 1842 - - Budický, Ján kaplán, administrátor
1841 - - 1863 - - Višňovský Juraj farár
1863 - - 1864 - - Smolen Jozef administrátor
1864 - - 1877 - - Sartoris, Ľudovít farár
1877 - - 1877 - - Gregorovič, Ferdinand administrátor
1877 - - 1879 - - Riesner, Fidél, CM farár
1879 - - 1879 - - Gregorovič, Ferdinand administrátor
1879 - - 1885 - - Leitman, Anton (1833-1889) farár
1885 - - 1899 - - Schultheis, František farár
1899 - - 1899 - - Klein, Emil administrátor
1899 - - 1914 - - Beníšek, Imrich farár
1914 - - 1914 - - Androvich, Vojtech administrátor
1914 - - 1931 - - Vojtuššák Karol farár
1931 - - 1931 po - Róm, Róbert správca farnosti 1931 rehoľa piaristov Prievidza
1931 - - 1945 - - Baraník, Ján farár
1945 - - 1949 - - Ďurica, Imrich správca farnosti
1949 po - 1949 po - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB správca farnosti
1949 - - 1954 - - Bíró, Gejza Lucián, OSB správca farnosti
1954 - - 1965 - - Mišík, Mikuláš správca farnosti
1965 - - 1970 - - Feranec Jozef, Mons. správca farnosti 1969 pro-synod. examinátor
1970 - - +1993 aug. 23. Valko, Jozef (1913-1993) správca farnosti asesor, 1989 čestný kanonik, 1991 Mons.